.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.
اشعار منتشر شده در این سایت از سروده های حجت الاسلام محمد حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است که مدیرنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی می باشد و در مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی انتشار می یابد
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با مدیر سایت در میان بگذارید
پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
اسلام وقرآن باولایت گشته معنا/با حضرتش دنیای مابسیارزیبا/اوریشه خوبی خلقت درزمین است/مفهوم زیبای پرستش هست مولا/گنج ولایت گوهروالای دین است/قسط وعدالت ازسپهراوست برپا/دشمن وشیطان بابصیرت هست نابود/وحدت فراگیراز وجوداوست هرجا/اسلام داده عشق اوراباشهادت/ایران مابانام اوالگوی دنیا/سیدعلی نامی که دردل همنشین شد/یادآور شور ولایت گشته آقا/باعشق او آرامشی درمیهن ماست/محبوب باشد حضرتش درکل دلها/راه امام وهرشهیدی خط رهبر/اواز تبار اهل بیت و نورزهرا/آمادگی بهرفرج در رهبرماست/باشدعلمدارظهورش تابه فردا/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۱
محمد حاجی پور
سربازرهبربنده حق در جهان است /سربازرهبر زمزم افلاکیان است/دارد تمنای حمایت از ولایت/سربازرهبر مرهم بر شیعیان است/اهل بصیرت باشد واهل حماسه/سربازرهبر اسوه بر عاشقان است/باشدهمیشه حامی اسلام وقرآن/سرباز رهبر آشنای آسمان است/دلداده براهل بیت و یاد آنان/سرباز رهبر اسوه ای برخاکیان است/راه امام وهر شهیدی پاس دارد/سربازرهبر حامی برمومنان است/مانندعماراست و مالک یاابوذر/سربازرهبردر بصیرت جانفشان است/هرلحظه گوش اوبود سوی ولایت/سربازرهبرخار چشم دشمنان است/بهرظهورش گلفشان حضرت اوست/سربازرهبر عاشق صاحب زمان است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۰
محمد حاجی پور
یادمهدی دردلم عشق ولایت میشود/ازعنایات خدابرما سعادت میشود/میبردمارابه کوی حضرتش باافتخار/این توسل سوی دل نور هدایت میشود/دلسپاری بهرمهدی زمزم چشمان بود/اوسپهرآفرینش برامامت میشود/گریه کن اندر فراقش تارسدروز فرج/سوی شیعه دروصال اوعنایت میشود/هرشبی اندرسحرغوغای وصل وانتظار/عشق مولاباعث شوروعنایت میشود/زمزم آمادگی ها بهرشیعه لازم است/دررکاب نائب اوبا شجاعت میشود/لشکری آماده باش یاری صاحب زمان/وقت زیبای ظهورش درنهایت میشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۹
محمد حاجی پور
تسلیت گویم رضارا ماتم معصومه است/اوامام همشتمین وهمدم معصومه است/در فراق خواهرخود اشکباران گشته است/مشهدوقم گریه دار این غم معصومه است/دختر موسی بن جعفروارث بر فاطمه/چون ولایت تاقیامت مرهم معصومه است/قم حریم اهل بیت وبارگاه انورش/سوی شیعه لطف ایزد زمزم معصومه است/درعبادت دربصیرت حضرتش الگوی ماست/دین ما مدیون شورمحکم معصومه است/گریه کن ازبهر بانو اوشفاعت میکند/قم وشیعه درجوارش محرم معصومه است/زائرین بارگاهش رهبری وامتش/کشورایران چویار اعظم معصومه است/حضرت معصومه باشد منتظر سوی ظهور/در امامت نام مهدی خاتم معصومه است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۹
محمد حاجی پور
بانوی کرامت خدا معصومه است/محبوب همه اهل ولامعصومه است/اودختر هفتمین امام شیعه است/الگوی همه عشق رضامعصومه است/درروز وفات حضرتش غم داریم/درمان دل و گنج شفا معصومه است/اوخواهرسلطان خراسان به جهان/نائب برزهرابه صفامعصومه است/اندرحرمش نور خداهست زیاد/بانوی عنایت ودعا معصومه است/روزغم او هست به قم اشک ومحن/گلزارخدا بهرعطا معصومه است/شدزمزم چشمان ز برش دریایی/آن صاحب غصه وعزا معصومه است/درماتم اوشیعه غمش بسیاراست/درقم همه مهر ووفامعصومه است/برمهدی ونائبش بگو تسلیتی/الگوی همه شاه وگدا معصومه است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۸
محمد حاجی پور
شیعه اینک غمگسارحضرت معصومه است/قم حریم خوش نگار حضرت معصومه است/دخترموسی بن جعفرحجت والاتبار/لطف حق از کردگارحضرت معصومه است/قم حریم اهل بیت مصطفی درعالمین/شیعه هم آن پاسدارحضرت معصومه است/دختروخواهروعمه از برای اهل بیت/قلب مومن آن عیار حضرت معصومه است/ماتمش سنگین برای اهل بیت وشیعیان/آفرینش سوگوارحضرت معصومه است/داغ بانوسخت باشد ازبرای اهل دین/رهبری هم داغدارحضرت معصومه است/درب جنت از حریمش بازشدبرشیعیان/زائراو رهسپار حضرت معصومه است/نعمت ایزدفراوان ازبرای این جهان/شیعه هم که وامدارحضرت معصومه است/گریه کن همراه مهدی ازبرای عمه اش/چون فرج فصل بهارحضرت معصومه است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۸
محمد حاجی پور
شیعه باعشق ولایت درجهان پر میزند/بادو بال علم وتقوا هر زمان پرمیزند/گشته است قرآن وعترت رهگشای کاراو/باهمین شورولایی در امان پرمیزند/زمزم عشق وتوسل شیعه رااحسان دهد/بابصیرت تا سپهرآسمان پرمیزند/دشمنان خویش را هرجاشکستی داده است/همره خیل بسیج شیعیان پرمیزند/شیعه درآماده باش ودلسپار رهبر است/درنبردحق وباطل جانفشان پر میزند/گریه واشک ووصالش باامید کامل است/باهمه یاران مخلص هر مکان پرمیزند/آرزوی شیعه باشد مهدی وروز ظهور/دررکاب نائبش با عاشقان پرمیزند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۷
محمد حاجی پور
شیعه داردتا قیامت بهردنیا برتری/میرود راه خدا وسنت پیغمبری/در نهادش عشق حیدر باولایت پرشود/پیروی دارد همیشه ازولای حیدری/از حسین وکربلایش درس دین آموخته/اهل بیت مصطفی راهست تاج سروری/عترت وقرآن احمد سبک خوب زندگی/بهرمظلومان عالم بانوای کوثری/زمزم عشق وتوسل شیعه دارد بارها/جانفدا باشدهمیشه ازبرای رهبری/عرض تبریکی بگویم سوی مهدی بهرعید/آمده میلادناب آن امام عسکری/تاظهورش رخ نماید گامهای انتهاست/ای خدابرما عطاکن آن امام آخری/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۶
محمد حاجی پور
بامدرس مجلس مااسوه کشورشود/یاوراسلام وقرآن عشق پیغمبرشود/بامدرس مجلس مامیرود راه علی/با ولایت تاشهادت گفته حیدرشود/با مدرس مجلس ما در دفاع از ولی/آشنای اهل عالم زمزم کوثرشود/با مدرس مجلس ما کربلایی مسلک است/جانفشان اهل بیت وحامی رهبرشود/بامدرس مجلس ما هست رهرو برامام/چون شهیدان خدایی در جهان سرورشود/بامدرس مجلس ما هست یک خدمتگزار/دردرونش هر وکیلی جلوه گوهرشود/بامدرس مجلس ماتیربردشمن زند/برمسلمان و ولایت واقعا یاورشود/بامدرس مجلس ماهست آهنگ ظهور/در جهان ازعشق مهدی امت برترشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۵
محمد حاجی پور
اسوه خوب بصیرت حضرت عبدالعظیم/همره ناب ولایت حضرت عبدالعظیم/اوزنسل مجتبی ویاوربراهل بیت/سیره اش باشد فتوت حضرت عبدالعظیم/حافظ اسلام وقرآن عالم درروزگار/رادمرد باشجاعت حضرت عبدالعظیم/عرضه کرده برامامش دین وایمان وهدف/شدفدایی امامت حضرت عبدالعظیم/ازقدومش کشورما شد مصفا وشریف/آن حریمش شدزیارت حضرت عبدالعظیم/کربلای کشورما بارگاه انورش/اوامید در شفاعت حضرت عبدالعظیم/زائرش صاحب زمان ورهبری وامتش/گشته است الگوی امت حضرت عبدالعظیم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۵
محمد حاجی پور
ای خوشاآدینه دردل عاشق مولا شدن/صبح جمعه ندبه خوان یوسف زهراشدن/سوی اصلاح درونت با ولایت محوری/جانفشان نائب او مرهم آقاشدن/دشمنان اهل بیت مصطفی راخوارکن/اسوه والگوی خوبی ازبر دنیاشدن/دررکاب رهبر خود مالک وعمارباش/دوستداربا ولای عترت وطاهاسدن/جسم وجان راکن قوی دل ازبرای حضرتش/قطره قطره جمع گشتن بهراو دریا شدن/درنمازجمعه مااز بصیرت یادکن/باولایت محویها سوی حق زیباشدن/شدخراسانی یمانی بهراو آماده باش/سوی سفیانی ملعون دشمنش هرجاشدن/خویش راآماده فرمابهرمهدی وظهور/لشکرصاحب زمان رایاور فرداشدن/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۴
محمد حاجی پور
هرنمازجمعه داردحس وحال برتری/سوی شیعه ومسلمان افتخار سروری/بندگی حق سراسر جمعه ها باشدعیان/ظهرجمعه بازبنگر بهرمولا دلبری/زمزم عشق وتوسل ازبرای اهل بیت/برولایت محوریها هست شوق نوکری/شادمان روح امام وهر شهید این وطن/گلشن قرآن وعترت ازرخ پیغمبری/خطبه هایش تیر غیبی سوی چشم دشمنان/زمزم عمارباشد باولای حیدری/وحدت وشور وبصیرت درنمازجمعه هاست/اشکهاجاری درآنجابا نوای کوثری/عطر زیبای ولایت پرکند آدینه را/ملتی آماده باشد دررکاب رهبری/هرنمازجمعه باشد زمزم اصلاح جان/قلب رامملونماید ازولاو گوهری/ازبرای مهدویت هست آهنگ ظهور/مجمع آمادگیها برامام آخری/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۴
محمد حاجی پور
هربسیجی عاشق دیدارروی مهدی است/دائمابروصل اودرآرزوی مهدی است/اجتماع ووحدتش بایاد ونام ایزدی/نیمه شبهاباخدادرگفتگوی مهدی است/یادمان اهل بیت و کربلا درقلب اوست/زائرهرلحظه ی عاشق به کوی مهدی است/جنگ وصلح هربسیجی پیروی ازمقتدا/دررکاب رهبری درجستجوی مهدی است/دردفاع ازولایت رهروپیر خمین/باشهیدان سیره اوخلق و خوی مهدی است/لشکراخلاص ایشان فتح هرسنگرکند/باشکست دشمن حق آبروی مهدی است/گفتمان هربسیجی درولایت محوری است/عطرزیبای وجودش عطروبوی مهدی است/تاظهورناب مولا میشود آماده باش/تشنه دیدارقلبش ازسبوی مهدی است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۳
محمد حاجی پور
لشکرصاحب زمان باشد بسیج قهرمان/دلبرافلاکیان باشد بسیج قهرمان/میرود راه خدارا با خلوص بندگی/اسوه برخاکیان باشد بسیج قهرمان/درجهان مشهورگشته عاشق براهل بیت/آشنای هرمکان باشد بسیج قهرمان/درولایت محوری شد رادمردی باصفا/شیعه راامن وامان باشد بسیج قهرمان/دربصیرت هست کامل میشود الگوی ناب/خوارچشم دشمنان باشد بسیج قهرمان/رهروکارشهیدان باامام عاشقان/نورچشم عاشقان باشد بسیج قهرمان/دررکاب رهبرخود دائما آماده باش/هرکجایی جانفشان باشد بسیج قهرمان/مسلمین و شیعیان راگوهری ارزنده است/آن امیددرجهان باشد بسیج قهرمان/سوی مهدی میروداو باندای عاشقی/برظهوراو نشان باشد بسیج قهرمان/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۳
محمد حاجی پور
دربسیجی ولایی گفتمان عزت است/باعبادتهای خالص گلفشان رحمت است/عاشق آل محمد درجهان باشد بسیج/مسلک او کربلایی باصفای همت است/میشودسرباز رهبر دردفاع انقلاب/لشکرناب ولایت پرعطاوبرکت است/بابصیرت هرکجایی بانگ بردشمن زند/دشمنانش راعطایش خواری باذلت است/اسوه شدبهر مسلمان هربسیجی شریف/شیعیان را اوامیدی در پناه وحدت است/رهرو پیرخمین وهرشهید باولاست/در میان ملت ما او نماد غیرت است/برجهان تبلیغ کرده چهره اسلام ناب/گفتمانش چلچراغی از حیاء وعفت است/میشود آماده باش حضرت صاحب زمان/سوی دشمنهای مولا اونشان هیبت است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۲
محمد حاجی پور
معنی عشق بسیجی درولایت محوری است/رهرواسلام وقرآن حافظ پیغمبری است/میرود راه خداو مصطفی راباهدف/دردل اوجاودانه عشق ناب حیدری است/هرکجایی پاگذارددشمنان رسواو پست/آشنای کربلایی بهرشیعه دلبری است/بابصیرت پاگذارد در درون فتنه ها/گشته عمارزمانه سوی مولاکوثری است/مخلص واهل وفا وشیرمرد وباادب/باصلابت در نبرد دشمنان خیبری است/دررکاب رهبرخود لشکری آماده باش/جانفشان عرصه ها ولحظه های برتری است/رهرو خط امام وهر شهید دروطن/دوستدارباولایت در رکاب رهبری است/شدمهیابهرمهدی تاظهورش رخ دهد/آفرین سوی بسیجی که نشان سروری است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۱
محمد حاجی پور
آفرین سوی بسیجی جلوه گاه افتخار/شدتجلی پرستش از برای کردگار/درحریم حضرت حق اسوه والگوشده/رادمردبابصیرت ازبرای روزگار/نیت واشک بسیجی باعث صبروظفر/لطفهای حق برایش دائما شد آشکار/ازولای آل احمد بابصیرت گشته است/لشکراسلام وقرآن آن عزیز تک سوار/میدهدهردم شکستی بهر دشمن ازغرور/میرودراه امام وهر شهیدی آن نگار/دررکاب رهبر خود دائما آماده باش/بعد سختی زمستان شدتجلی بهار/فتنه وهر انحرافی رابکوبد این بسیج/ازبرای کشورما افتخار ویادگار/لشکر آخر زمان شدبهرمهدی وظهور/میدهد پایان بسیجی سختی این انتظار/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۱
محمد حاجی پور
بنده خوب خدااندرجهان باشد بسیج/شیعه پاک ولایت بی گمان باشد بسیج/درحریم اهل بیت مصطفی اوپیرواست/نزدایزد دائمااندرامان باشد بسیج/اسوه والگوی امت بابصیرت بوده است/مسلمین رادرشجاعت یک نشان باشد بسیج/دشمنان دین وقرآن را دهدهرجاشکست/درنبرد حق وباطل آرمان باشدبسیج/بهرمیهن هر بسیجی دائماآماده باش/دررکاب رهبرخودجانفشان باشد بسیج/کورسازدچشم فتنه باولایت محوری/سوی قلب شیعیان هم گلفشان باشد بسیج/درحوادث بابصیرت راه حق رامیرود/مرهم دل ازبرای دوستان باشدبسیج/میشود آماده باش مهدی وروز ظهور/لشکررزمنده صاحب زمان باشد بسیج/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۰
محمد حاجی پور
بربسیجی دلاور یاورقرآن سلام/حامی خوب ولایت ازبرجانان سلام/صف شکن درجبهه حق میخروشد دائما/حامی اسلام ورهبربرکت ایمان سلام/رادمردبابصیرت لشکر ایران ماست/ازبرای یاورحق بنده رحمان سلام/هم شجاع وقهرمان شددرنبرد دشمنان/رهروراه شهیدان اسوه دوران سلام/هست رزمنده همیشه دررکاب رهبری/عاشق خط امام وزمزم احسان سلام/گشته الگوی زمانه استقامت محوراست/بربسیجی های ناب کشور ایران سلام/لشکرصاحب زمان راباز معنا کرده است/اوشفاازبهرشیعه میشود درمان سلام/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۷:۰۰
محمد حاجی پور
بایادمهدی جمعه ها آرامش دل میرسد/کشتی دین مصطفی بالای ساحل میرسد/آموخته برماخداهر دم ولایت محوری/باعشق مهدی دلبری سرفصل کامل میرسد/اشکی چکان باندبه ات تاهرگره راواکند/زمزم به چشم شیعیان برقلب واصل میرسد/آمادگی کامل شود اندر رکاب نائبش/پایان برظلم وستم یاهرچه باطل میرسد/اندر نمازجمعه ها گنج بصیرت باولاست/باوحدت و فرزانگی عزت به محفل میرسد/ایران اسلامی ما دارد شکوهی جاودان/هردم سلامی برامام خوب وراحل میرسد/یک لشکری آماده محو تمام دشمنان/اندررکاب رهبری صدفیض نائل میرسد/جمعه ظهورمهدی وگنج عدالت درجهان/بر یاری صاحب زمان جبریل نازل میرسد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۹
محمد حاجی پور
دردفاع از ولایت بهرایران آفرین/خلق کرده یک حماسه باشکوهی دلنشین/اسوه والگوی شیعه با ولایت محوری/رهبرفرزانه ما مقتدای درزمین/دشمنان را خوار ورسوانزد دنیامیکند/وحدت و عزت همیشه بهرایرانی قرین/شدبصیرت باولایت خصلت این مردمان/هست پیروزی سراسربهرملت همنشین/دررکاب رهبرخود مالک وعمار باش/حضرت سیدعلی شددردل ماچون نگین/فتنه های دشمنان راما شکستی داده ایم/غرب واستکبار باشد بهراین وحدت غمین/انقلاب ما طلیعه برظهور مهدی است/جانفشان باشد همیشه برامام آخرین/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۶
محمد حاجی پور
گریه کن ازبهرشیعه وضع دنیا شد خراب/دوره آخرزمان وفتنه هایی در نقاب/وضع سخت دریمن بین باعراق وسوریه/یاکه لبنان و فلسطین مردمش اندرعذاب/هم گرانی هم جنایت رسم دنیا گشته است/بی نصیب ایران نباشد فتنه ها اندر شتاب/فتنه یعنی جلوه حق در غبار دشمنان/ابرهای تیره آید بر رخ این آفتاب/دشمنان ازروی کینه خنجراز رو بسته اند/هست تهدید زیادی ازبرای انقلاب/شرط پیروزی ملت درولایت محوری است/حامی سیدعلی رامیدهد ایزد ثواب/رهبر فرزانه مانائب صاحب زمان/می خروشد سوی دشمن مثل جدش بوتراب/دوره آخرزمان وانتظار مهدی است/باظهورحضرت او میشود دشمن عِقاب/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۶
محمد حاجی پور
راه نجات کشور تنهاولای رهبر/او حجت الهی هم وارث پیمبر/با اتحاد حولش پیروز وسربلندیم/سیدعلی دلها ازنسل پاک حیدر/عمارگونه باید سرباز رهبری شد/سیمای خوب ایشان باشد نشان کوثر/او وارث حسین ومحبوب اهل بیت است/برگو به دشمنانش خوار وخفیف وابتر/این انقلاب ونهضت آغاز بر ظهور است/دربین شخصیتها آقای ماست سرور/درفتنه ها خروشد با آن بصیرت خود/دشمن شکست خورده ازفتنه های دیگر/راه امام و رهبرمیثاق باشهیدان/آموخته ولایت راه خدا وبرتر/ایران ماولایی اندر رکاب مولاست/آماده لشکراو بهر امام آخر/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۵
محمد حاجی پور
اندراین عیدمحمد قلب پرایمان شود/ازقدوم پاک احمد شیعه را احسان شود/گلفشان شدکل عالم بهرمیلادنبی/شادمان درعیدمولا کعبه ویزدان شود/جاهلیتهای زمانه رفت اندرمقدمش/چشم عشاق محمد ازشعف باران شود/اوولی اولیاء وافتخار خلقت است/یادگاران پیمبر عترت وقرآن شود/درمیان اهل بیتش صادق آل نبی است/اورئیس مذهب ما شیعه را جانان شود/همزمان میلاداحمد با امام صادق است/جاودان اسلام وشیعه درجهان آسان شود/هفته وحدت رسیده مسلمین راافتخار/درچنین ایام شادی دردها درمان شود/عیدی شیعه ز ایزدشد ظهور مهدوی/چون رکاب نائب او مملو یاران شود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۵
محمد حاجی پور
عیدمیلادمحمد جلوه گاه وحدت است/مصطفی خلوت نشین رب وتاج عزت است/درسپهرآفرینش اشرف مخلوق حق/رحمه للعالمین و مقتدای رحمت است/حق پرستی مقدمش راشد طلوعی جاودان/نام زیبای محمد بهرعالم برکت است/اتحاد ووحدت ماهست مدیون نبی/سوی اسلام وولایت اسوه ای بر شوکت است/همزمان شدعیداحمد بارئیس مذهبش/صادق آل محمد وارث آن حضرت است/باطلوع این دومولا گشته دنیاپرفروغ/گلفشان حتی سرای باصفای جنت است/از قدوم پاک مولا آسمانها پرزنور/جبهه باطل تمامش اضطراب و وحشت است/جشن مهدی باظهورش آرزوی مصطفی/شهدشیرین ظهورش چون عسل باشربت است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۴
محمد حاجی پور
شب میلادختم المرسلین است/محمددرجهان وصف امین است/رسول حق قدوم او گرامی است/تجلی بخش ایزد در زمین است/بوداو عقل کل و عشق معبود/محمد آیت عظمای دین است/به یمن او جهان برپا وزیباست/محمد اسوه بهر مسلمین است/رسید از نسل او آقای مذهب/امام صادق ما دلنشین است/دراین دوعید فرخنده عطا هست/پیمبر رحمه للعالمین است/زنسل مصطفی آمد ولایت/همانکه لطف حق نورمبین است/بگوتبریک بر مهدی دراین عید/که مولا آن امید آخرین است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۴
محمد حاجی پور
برترین مخلوق ایزدمصطفی در عالم است/افتخارآفرینش آن نبی خاتم است/شدمحمدجلوه گاه رحمت و بربندگی/حضرتش پیغمبرمابا ولایت همدم است/درسپهرکل خلقت اشرف مخلوق رب/چشمها ازعشق وصلش اشتیاق زمزم است/اهل بیت مصطفی را لطفهای ایزدی/بهرایمان مسلمان ایتی بس محکم است/شیعه بادلدادگی ها عاشق آل نبی/روزمیلادپیمبر انتهای هرغم است/همزمان بامصطفی هم صادق آل نبی/این دومیلادمبارک قلب مارا مرهم است/حضرت صاحب زمان را هست تبریک وشعف/درظهور مهدویت دست مولاپرچم است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۳
محمد حاجی پور
وحدت نماد عزت اسلام و مسلمین/ باشد نشان برکتی برقلب مومنین/فرمان ایزدی بود درکل روزگار/حق برادری بود باشوق همنشین/بر دشمنان دین ما داده شکست را/در بین مسلمین شوداندر مثل نگین/فرموده ولایت واسلام ومصطفی/باعزت وشرف بودباسروری قرین/وحدت همیشه رحمت و برکت به ما دهد/یادآور حماسه ها در پهنه زمین/قرآن نشانه ها دهد بروحدت و شکوه/برمسلمین باولا بسیار آفرین/گنج بصیرت همه باعشق مرتضی است/این گنج جاودانه شد هرلحظه دلنشین/وحدت نشان مهدی وروز ظهوراوست/صاحب زمان برای ماآن حجت مبین/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۲
محمد حاجی پور
لطف ایزدبرمسلمان وحدت است/برکتی براهل ایمان وحدت است/افتخار دین ماست اندر جهان/امر ایزد روح قرآن وحدت است/دشمنان راخوارسازد بی گمان/موجب هرلطف واحسان وحدت است/هفته وحدت زیمن مصطفی/درد ماراهست درمان وحدت است/گوهر خوبی است بهر مسلمین/عزت ولطف فراوان وحدت است/رهبری هم عاشق همبستگی است/زمزم اسلام وایران وحدت است/در شکوه وحدت ما رحمت است/خواری ورسوای شیطان وحدت است/کن مهیاخویش رابهرظهور/شرط آن محبوب دوران وحدت است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۲
محمد حاجی پور
هفته وحدت سراسرافتخارو عزت است/مسلمین راشادمانی در پناه رحمت است/گشته میلاپیمبر رحمه للعالمین/نام زیبای محمد برجهانی برکت است/بنده خوب خدا و اشرف مخلوق رب/سرفرازی رسالت انبیاء راشوکت است/گشته شیطان ستمگر خوار ورسوا و خفیف/دشمنان دین ماراصدشکست وذلت است/شیعیان ومسلمین راگوی تبریک زیاد/هفته خیر و شکوه و شادمان وحدت است/باولایت با بصیرت صبح پیروزی رسد/این همای جاودانی باسلاح همت است/هفته وحدت بگردد خواستگاهی برظهور/عشق مهدی بر مسلمان برترین نعمت است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۱
محمد حاجی پور
جمعه هایادامام مهربان آرامش است/بندگی حق درآن نیمه شبان آرامش است/گریه واشک وتوسل میرودتا عرش رب/برولی حق توجه هرمکان آرامش است/زمزم هرگریه ای در ربنای بندگی است/دلبری ازبهر مهدی عاشقان آرامش است/او ولی حضرت حق افتخارخلقت است/وصل برمولای عالم باامان آرامش است/ندبه های صبح جمعه باکمیل مرتضی/هردعا ویادمهدی دوستان آرامش است/درنمازجمعه ها هم نام اوگل میکند/هردفاع ازولایت بی گمان آرامش است/خطبه هاداردبصیرت بهرمهدی باوران/لشکری سوی شکست دشمنان آرامش است/تاظهورناب مهدی گامهای آخراست/یادمان حضرت صاحب زمان آرامش است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۱
محمد حاجی پور
مبارک بادبرشیعه که سرفصل هدایت شد/برای حضرت مهدی سرآغاز امامت شد/بوداو حجت ایزد امید اهل این عالم/نگرالگوی رحمانی همای بر سعادت شد/نه ماه ربیع گشته همانا عیدبرشیعه/شکوه دین پیغمبر به اسلام ولایت شد/زبعد عسکری آمدامام آخرین ما/بوداو منجی عالم که گلزارعدالت شد/دراین جشن ولای او نگراسلام پاینده/زاو صدمژده دائم به قرآن و رسالت شد/کنون درعیدناب اوخدا بسیارمی بخشد/زیمن وبرکت مولا عنایت باسخاوت شد/برای روز موعودش خداهم وعده هاداده/رکابش مملویاران به اوصاف شجاعت شد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۰
محمد حاجی پور
بعداز امام عسکری نوبت بنام مهدی است/آن حجت پاک خداآقا امام مهدی است/شدآخرین لطف خدا اندرامامت حضرتش/دنیای درآخر زمان بنگر بکام مهدی است/بردشمن اسلام ودین مولاشودیک انتقام/در جبهه حق محوری پیروز گام مهدی است/شیعه توسل میکندبرحضرت صاحب زمان/ازجانب ایزدبراو هردم سلام مهدی است/باید برای حضرتش هرلحظه ای آماده باش/درقلب کل شیعیان عشق تمام مهدی است/هردرد درمان میشود بایاد پاک مهدوی/شوق ولایت محوران زنگ کلام مهدی است/ناگه ظهورش میرسد تاعاشقی معناشود/مرغ سعادت دائما درپشت بام مهدی است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۴۰
محمد حاجی پور
ازداغ بابا یوسف زهرابگرید/در این مصیبت ماه خوش سیمابگرید/خلوت نشین نیمه شبهای پرستش/مظلوم دوران بازهم تنهابگرید/بر عسکری دشمن نگر زهرجفاداد/بر ماتم اوحضرت یکتابگرید/درد یتیمی بهرمهدی سخت گشته/با سوگواری بهراومولابگرید/ماتم سرای حضرتش یادازمحرم/همراه مهدی شیعه وآقابگرید/اشکی به چشم حضرت صاحب زمان است/در سامرا هردیده برنابگرید/برقلب مهدی سخت گشته این مصیبت/حتی نسیم و باد درصحرابگرید/باشدظهورش مرهمی از بهربابا/شیعه برایش تاخودفردابگرید/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۹
محمد حاجی پور
سیزده آبان بود روز شکست دشمنان/مرگ آمریکا رسیده ازبرای این جهان/هست استکبارعالم مثل شمر و حرمله/عامل شروجنایت هست اودرهر مکان/بهرنابودی دشمن وحدت وایثارهست/پیروی از ولایت خصلت ایرانیان/بابصیرتهای ملت دشمنان رو درزوال/افتخاری گشته میهن ازبرای شیعیان/وحدت ما دشمنان رابازرسوامیکند/کشورمابا شهیدان هست دائم جاودان/در دفاع از ولایت ملت ما در رکاب/قلب ایرانی همیشه بر خمینی یادمان/سیزده آبان ایران گشته یوم الله ما/ازبرای رهبرما امت اوگلفشان/آمده صدهابشارت چونکه مولامیرسد/میشود روز ظهورمهدی صاحب زمان/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۸
محمد حاجی پور
آن رفیق برسعادت جمعه هاست/زمزم خوب عنایت جمعه هاست/اهل بیت مصطفی را یادمان/گلشن نیک امامت جمعه هاست/لذت دیدار دارد بندگی/وقت شیرین عبادت جمعه هاست/گریه دارد شیعه برصاحب زمان/ندبه خوانش برصداقت جمعه هاست/درنمازجمعه وحدت گل کند/همدم نور وهدایت جمعه هاست/شورهم عهدی مابا رهبری است/یاورناب ولایت جمعه هاست/ازامام وازشهیدان یادکن/یادمان برشهادت جمعه هاست/هر غروب جمعه ای دلگیرشد/بهرزهرا هم ارادت جمعه هاست/کن دعا بهر ظهور مهدوی/لطف مولابا رضایت جمعه هاست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۸
محمد حاجی پور
دین وایمان و ولایت بارضا کامل شود/عشق واحسان وفضیلت با رضا حاصل شود/حضرتش خلوت نشین بندگی ایزداست/باولای حضرت اوبر شرف نائل شود/کوی عشاق رضا را شیعه برداردقدم/رحمت ایزدفراوان بهراونازل شود/باولایت تاشهادت چشمه فیض خداست/رهسپاری تاسعادت بر او قابل شود/آخرماه صفرشد ماتم عظما بپا/اشک شیعه باتوسل زمزم هردل شود/مشهدمولارضاشد کهکشانی از شعور/کشتی دین باولایت راهی ساحل شود/تسلیت بهرجواد و خواهرش معصومه گوی/نقشه هاو سحردشمن بهرما باطل شود/زائرمشهدهمیشه حضرت صاحب زمان/باظهورمهدویت هر ستم زائل شود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۷
محمد حاجی پور
دلهاخراسانی شده سوی رضاپر میزند/اندرحریم مشهد آن آشنا پر میزند/شدآخرماه صفراوج عزا و ماتمش/ایران اسلامی مابهرعزا پرمیزند/دارالشفای زائران گشته امام هشتمین/سوی حرم با معرفت شاه وگداپرمیزند/باشدمصیبت نامه اش ماتم سرای شیعیان/زائر دراین غمنامه اش سوی خداپرمیزند/در مرقد مولارضا رحمت فراوان میشود/دلهای عشاق خداتاکبریا پرمیزند/اندرشهادتنامه اش هر دیده ای گریان شود/درمضجع نورانیش موج دعاپرمیزند/ذکرشب وروز حرم باشد سراسریارضا/دلهای شیعه از حرم تاکربلاپرمیزند/زائربرای حضرتش شدمهدی صاحب زمان/ سوی ظهورمهدوی شوروولاپرمیزند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۶
محمد حاجی پور
اربعین کربلادرراه مشهدشدبپا/میرودپای پیاده زائرش سوی رضا/اشک وآه وگریه هاشان میرودتا عرش حق/لطفهاداردفراوان ازبر شاه وگدا/زمزم دلدادگی رامشهدش معنا کند/میدهد مزدولایت حضرت از سوی خدا/هشتمین نورامامت با شهادت رفته است/آخرماه صفرشد مجلس سوگ وعزا/خواهرش معصومه ومولاجوادش داغدار/غرق درشورومصیبت شیعیان باوفا/ذکر یامولارضا راگوهرجان کرده اند/مضجع پاک وشریفش شدضریح آشنا/مشهدش مانندکعبه قبله گاه هفتم است/ضامن آهو همیشه شدتجلی ولا/اشک چشم زائراو وصل دریای کرم/حضرت اوحجت حق میدهدبر ماصفا/زائرش صاحب زمان و مسلمین عالمند/حضرت مهدی همیشه مرهم آل عبا/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۶
محمد حاجی پور
گریه کن بهرحسن آرامش جان میشود/حب او اندردل وجان عشق وایمان میشود/کشته زهرجفا مولا امام مجتبی است/سبط پیغمبر سراسر نوررحمان میشود/گشته است پورعلی مظلوم دوران خودش/قاتل او همسرش بازهر طغیان میشود/درشهادتنامه اش گریان نبی ومرتضی/فاطمه هم اشکریزش مثل باران میشود/بر حسین وزینب اوناله هایی داغ هست/چشم عباس دلاور باز گریان میشود/شیعه داردصدمصیبت از بر داغ حسن/آن بقیع درمدینه بین که نالان میشود/زمزم دلدادگیها سوی مهدی وظهور/مرهم اشک ومصیبت برمسلمان میشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۸ ، ۰۶:۳۵
محمد حاجی پور
باران اشک شیعیان داغ محمد است/سوگ بزرگ این جهان داغ محمداست/اوخاتم پیمبران محبوب کردگار/گریه برای دوستان داغ محمد است/حیدروفاطمه زاو غمدیده گشته اند/تاریک گشته آسمان داغ محمداست/سبطین مصطفی نگرغمگین حضرتش/باشد عزای بیکران داغ محمداست/حتی خدای احمدی گردیده سوگوار/رفته زدین ماامان داغ محمد است/اندر مدینه بهراو باران گریه هاست/غمنامه هاشده عیان داغ محمد است/صاحب عزای حضرتش مهدی فاطمه/گریدبراوبه هرمکان داغ محمداست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۷
محمد حاجی پور
جمعه هابایادمهدی چشمهاباران شود/ازفراق حضرت او قلب پر افغان شود/حالت ذکروتوسل شیعه دارد دائما/چونکه بامهدی همیشه سختهاآسان شود/دشمنان ازروی کینه ظلمشان درانتهاست/تقویت با عشق مولاحالت ایمان شود/زمزم دلدادگیها برولایت رهگشاست/از برای حضرت اوبهرمااحسان شود/دشمنان ازاین بصیرت خوارو رسوا میشوند/یاری دین پیمبر شیعه و قرآن شود/دررکاب حضرت او شیعیانی ازیمن/ یاورانی ناب بهرش ملت ایران شود/جمعه هایادآوری بر مهدی وروز ظهور/باحضورمهدویت در جهان سامان شود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۶
محمد حاجی پور
درآخرماه صفرزهراعزاداری کند/گریان شده بهرپدرزهراعزاداری کند/همراه حیدردرغم سنگین ختم المرسلین/باکودکان باچشم ترزهرا عزاداری کند/اودیده داغ مجتبی با ظلمهای همسرش/بادیدن خون جگر زهراعزاداری کند/دشمن به تابوت حسن تیرجفا انداخته/برماتم سخت پسرزهراعزاداری کند/این روزهاکه زینبش از کربلابرگشته است/همراه باخیل بشر زهراعزاداری کند/او کربلایی گشته وسوی حسینش اشکریز/این اشکهادارداثرزهرا عزاداری کند/سوی امام هشتمین اوراهی مشهدشود/بهرغریب درسفر زهراعزاداری کند/شیعه بگوید تسلیت برفاطمه این داغها/ازغم بیاید یک خبرزهراعزاداری کند/صاحب زمان مرهم نه زهرای اطهر میشود/همراه مهدی بیشتر زهرا عزاداری کند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۵
محمد حاجی پور
کربلا آموخته برما مطیع رهبریم/در رکاب حضرت او جانفشان ویاوریم/میشودبرماولایت حجت پاک خدا/حافظ اسلام وقرآن ازبرپیغمبریم/مثل عمارولایت بابصیرت گشته ایم/یاعلی گویان سراسرآشنای حیدریم/وحدت وعزت همیشه حاصل فرزانگی/جرعه نوش باولای چشمه های کوثریم/ازحسین و یاورانش درس اخلاص ووفا/ تا قیامت جانفدای آن ولی سروریم/تابع زینب فراوان درسرای زندگی/رهروراه شهیدان تابه روزمحشریم/شدحماسه اربعین وشوربرپاگشته است/هریکی سربازرهبردرمیان لشکریم/هست این آمادگیها سوی مهدی وظهور/اشکریز درفراق آن امام آخریم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۲۱
محمد حاجی پور
دررکاب رهبرم آماده هستم جانفشان/حجت پاک الهی او ولی با نشان/هم زنسل اهل بیت وهم ز اولادحسین/بهرایران ولایی حضرت آقاامان/میدهدپیغام دین را بانوای کربلا/حضرت سیدعلی شد رهبر ایرانیان/درتجلی حقیقت او ولایت سوی ما/دائمادارد هدایت ازبرای شیعیان/برامام وبرشهیدان رهرو والامقام/مقتدای اهل عالم درمیان این جهان/میدهد مارابصیرت مثل عماربزرگ/مژده هاداده به شیعه بر شکست دشمنان/زمزم اخلاص ایشان هست توفیقی عظیم/افتخار شیعیان شدازبرای دوستان/حضرتش آماده کرده شیعیان وملتش/یاوربسیاردارد مهدی صاحب زمان/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۹
محمد حاجی پور
بصیرت باولایت گنج دین است/شکوه وعزت آن اربعین است/حسین وزینبش محبوب حقند/امامت بهرما نور یقین است/حرم درکربلا شد کعبه دل/به مثل نور خورشید زمین است/به زوار حسینی حق کندلطف/حرم در بین شیعه چون نگین است/به دشمن کربلا داده شکستی/ولایت باسعادت همنشین است/حسین وزینبش نور هدایت/امیر دین چوزین العابدین است/برای یاری او هست لشکر/کلامش گوهرو بس دلنشین است/حماسه خلق کرده نینوایش/کنون رهبر برای او امین است/رساند کربلا ما را به مهدی/ظهورش وعده گاه آخرین است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۸
محمد حاجی پور
داردخدا تشکراز زائرین مولا/دنیا حماسه دیده دراربعین مولا/احمد و اهل بیتش ممنون ازحسین است/مملوشده به عالم هرلحظه دین مولا/اجرشهیدداده درکربلابه زائر/پای پیاده رفته تاسرزمین مولا/ازوحدت وبصیرت دشمن شکست خورده/عشاق زینب اوشد همنشین مولا/پیغام کربلارا سجادوزینب آورد/باشد ولایت حق هردم امین مولا/دلبسته شهادت شیعه به افتخار است/دراربعین رسیده داغ حزین مولا/دنیاکنون ببیند عزت برای شیعه/بنگرکه کسب کرده آن آفرین مولا/ذکرحسین وزینب آمادگی ببارد/این زمزم توسل شد دلنشین مولا/وقت ظهورمهدی از اربعین بلنداست/درکربلای آقا اینک طنین مولا/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۷
محمد حاجی پور
اربعین یعنی حماسه عاشقی و انتظار/دلبری خالصانه بندگی کردگار/میرود پای پیاده زائرش سوی حسین/برترین احساس عزت درتمام روزگار/کربلاداردشکوهی بی نظیر وباهدف/زینب وسجادداده بهر شیعه افتخار/باولایت تاشهادت شد شعارعاشقی/شیعه ودین وبصیرت بهرعالم آشکار/دررکاب رهبرخود گشته آماده زشور/دشمنان ازوحدت ما درشکست واحتضار/برلب زائر سراسر هست ذکریاحسین/یک یک آیات قرآن گشته آنجاانتشار/عشق ثارالله داردوحدت و دلدادگی/اربعین این عاشقیها هست شوق انفجار/زمزم آمادگی را سوی مهدی برده است/یااباصالح مددکن گشته وقت اضطرار/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۶
محمد حاجی پور
اعجاز اربعین را اینک جهان ببیند/آنجاشکوه دین راهردم عیان ببیند/شورحسین داده برکربلا فضلیت/دنیاشعورشیعه درهرمکان ببیند/پیغام نینوارا زینب به شام وکوفه/سجاداین حماسه رایک نشان ببیند/پای پیاده رفته عاشق به شوق دیدار/صدهافضیلتی رااودر نهان ببیند/یک لشکری زشیعه بهرولایت آید/لبیک یاحسینش برهرزبان ببیند/گنج بصیرتی را زینب دهد به عالم/درکربلای مولا زائر امان ببیند/اندررکاب رهبر یک لشکری فراهم/خواروشکست دائم بردشمنان ببیند/بهرظهورمهدی این اربعین مولاست/مرهم برای زینب صاحب زمان ببیند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۵
محمد حاجی پور
دراربعین زمان لبیک یاحسین است/برشیعیان نشان لبیک یاحسین است/یک کاروان پیاده همراه زینب آمد/شوقی که برزبان لبیک یاحسین است/شورحسین باشد آمادگی به عالم/برعاشقان امان لبیک یاحسین است/پای پیاده رفته زائر به عشق ارباب/ذکرش که بابیان لبیک یا حسین است/داردحمایتی او از سنگرولایت/حتی به دل نهان لبیک یاحسین است/گنج بصیرت اواز کربلارسیده/شوری که درجهان لبیک یاحسین است/اندررکاب رهبر بر کربلاست یاور/بوسه برآن دهان لبیک یاحسین است/بهرظهورمهدی این اربعین حماسه است/زیراکه هرمکان لبیک یاحسین است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۸ ، ۰۸:۱۴
محمد حاجی پور