.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.
اشعار منتشر شده در این سایت از سروده های حجت الاسلام محمد حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است که مدیرنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی می باشد و در مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی انتشار می یابد
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با مدیر سایت در میان بگذارید
پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۹۰ مطلب در دی ۱۳۹۸ ثبت شده است

فاطمیه آمده تاشیعه رابرپادهد/سوی یاری ولایت دیده بینادهد/میشودمظلوم عالم مرتضی بعدنبی/جان خودرابهرحیدرحضرت زهرا دهد/جانفشانی برولایت ریشه توحیدی است/یاوران بیشماری از برمولادهد/یادداده شیعیان راهم بصیرت فاطمه/درنبرد دشمنانش قوت دلهادهد/زمزم عشق وتوسل سوی زهراگلفشان/گریه بهرفاطمیه قطره رادریادهد/دوره آخرزمان را یادزهرادلنشین/چون شجاعت شیعیان رادر ره یکتادهد/دشمنان فاطمیه هم یهود وغربیان/بهرایران ولایی حضرت آقادهد/دررکاب رهبرخود لشکری آماده باش/چون سلیمانی برایش اسوه دنیادهد/فاطمیه یادمان برظهورمهدوی/لطفهای بیکرانی ازبرای مادهد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۹
محمد حاجی پور
فتنه آخرزمان اندرندای فاطمه است/راه حل آن همیشه درولای فاطمه است/دشمنان ازروی کینه ضربه برحیدرزدند/مرتضی باگریه هایش دررثای فاطمه است/با ولایت محوری هامیشود آباددین/هر بصیرت میرسد لطف وعطای فاطمه است/باشهیدان خدایی راه حق پیدا شود/این مسیرجاودانه ازصفای فاطمه است/دشمن وغرب ویهودی همره شیطان شدند/جنگ آنها در حقیقت باخدای فاطمه است/فتنه هاشان بیشمار وشیعه درمظلومیت/درجهان یارولایت آشنای فاطمه است/وحدت وصبر وبصیرت شد پیام حضرتش/جانفشانی بهررهبر در صدای فاطمه است/وقت هم عهدی رسیده باولایت درجهان/دردو درمان مسلمان درشفای فاطمه است/فتنه آغازظهور ویاری صاحب زمان/شیعه اندررکابش هم گدای فاطمه است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۹
محمد حاجی پور
شیعه باشد افتخارش دوستدار فاطمه است/مثل فرزندان زهرا سوگوارفاطمه است/فاطمیه داغ سخت وگریه های مرتضی/یادمان سیلی برگلعذارفاطمه است/نور چشمان محمدیاور دین وعلی/کوثر حق جلوه های آشکارفاطمه است/بهر فرزندان زهرا هم یتیمی سخت شد/ این خودش داغ حزین وناگوار فاطمه است/باولایت محوری او درس داده شیعه را/یاعلی گفتن همیشه چون شعارفاطمه است/او بصیرت داده برما تاقیام مهدوی/در رکاب رهبری شو چون نگارفاطمه است/از عنایتهای زهرامالک و عمارهست/شیعه تاروز قیامت وامدارفاطمه است/مرهم برفاطمیه یوسف زهراشود/مژده روز ظهورش انتظار فاطمه است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۸
محمد حاجی پور
فاطمیه انتقام سخت دارددرجهان/حضرت زهرای اطهر اسوه افلاکیان/نورچشم مصطفی وهمسربرمرتضی/ دردفاع ازولایت میشوداو جانفشان/ پشت درب نیم سوخته ضربه بر کوثرزدند/شاهدبرماجراشد هم زمین وآسمان/میزندباتازیانه دشمنش از روی کین/گریه برچشم ولایت آمده درآن مکان/سیلی برفاطمه اشک ملائک راربود/مجتبی جاری ز چشمش اشکهای توامان/کربلاهم امتداد انقلاب فاطمی/خون عاشورا بگیرد انتقامش ناگهان/انقلاب کشور ما لطف زهراوحسین/یک سلامی بر امام وبرشهیدانش زجان/چون سلیمانی برایش مالک وعمارها/رهبرفرزانه ما افتخار شیعیان/لشکری آماده کرده برظهور مهدوی/منتقم ازبهرمادر حضرت صاحب زمان/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۸
محمد حاجی پور
فاطمیه شوردیگربا سلیمانی گرفت/درشهادتنامه اوغصه ایرانی گرفت/حس وحال دیگری امسال دارداین وطن/درفراق حاج قاسم دل پریشانی گرفت/گریه کرده رهبر ماباتمام مسلمین/درورود فاطمیه حال عرفانی گرفت/مالک وعمار رهبرمیشود اینک زیاد/یارگیری بهرلشکرچون خراسانی گرفت/رهروبرفاطمیه شدامام وهرشهید/جانشین حاج قاسم راکه قاآنی گرفت/سخت شدبرشیعیان داغ سلیمانی ما/برمزارجاودانش خاک کرمانی گرفت/بهررهبر سخت گشته حاج قاسم رفته است/این عزای فاطمیه اشک ایرانی گرفت/انتقام سخت شیعه موعدش سرمیرسد/وقت مرگ دشمنان ازجان شیطانی گرفت/نائب مهدی امیدش هست تا روزظهور/بهرنابودی دشمن وقت پایانی گرفت/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۷
محمد حاجی پور
فاطمیه معنی اش باشدولایت محوری/جانفشانی بهرقرآن سنت پیغمبری/همرهیِ باولی الله بودن تاابد/پیش حق جام رضایت با ولای حیدری/نورچشم مصطفی شد یک شهیدی جاودان/متصل تاعرش باشد چشمه های کوثری/یادداده کربلا و زینب وعباس را/دلسپاری برحسین وآن شکوه برتری/دردفاع از ولایت مالک وعمارباش/تابع محض و بصیرت برامام ورهبری/خون پاک فاطمیه هم شکست دشمنان/دررکابش از شهیدان جمع باشد لشکری/با بصیرتهای زهراشیعه درآمادگی است/شیعیان راعشق مولادر جهان شدگوهری/این نظام ماشروعش انقلاب فاطمی است/می نماید با ولایت کشورماسروری/مرهم بر نام زهراحضرت صاحب زمان/میرسد کم کم ظهورآن امام آخری/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۷
محمد حاجی پور
پرشورگشته دنیابهرعزای زهرا/مزدی دراین مصیبت دارد خدای زهرا/او دختر پیمبرحامی دین وقرآن/بوی بهشت دارد هرجا ردای زهرا/ در بوستان حیدرگشته فدای مولا/خواهم زجام آقاهردم ولای زهرا/درکوثر ولایت اوقهرمان اسلام/بهر حمایت حق باشدوفای زهرا/او گلشن حسینی برمجتباست مادر/زینب دراین حوادث گشته فدای زهرا/الگوی اهل بیت وعشق امام ورهبر/دلداده شهیدان گشته صفای زهرا/امسال فاطمیه شوردگربپاشد/حاج قاسم دلاور دارد ندای زهرا/این اشک دیدگانم شدمتصل به دریا/دارد طلب نماید هرجاشفای زهرا/روزظهورمهدی اندر دعای مادر/صاحب زمان بگردد مرهم برای زهرا/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۶
محمد حاجی پور
فاطمیه میرسدباشوروحال دیگری/حضرتش مزدرسالت ازبرپیغمبری/درره حق بابصیرت جانفشانی میکند/باولایت تاشهادت جلوه گاه حیدری/نام زهراتاقیامت شورش در سینه هاست/میدهدازبهرشیعه نغمه های کوثری/کربلاازراه بانو درس هم عهدی گرفت/یادعاشوراسراسرحس وحال برتری/انقلاب ماهمیشه راه ورسم فاطمی است/باولایت در جهانی مینماید سروری/اسوه گشته باخمینی باشهیدان وطن/از بصیرتهای ایران شیعه باشدگوهری/هرشهیدش باولایت همدم خورشید شد/چون سلیمانی که بوده دررکاب رهبری/نام زهرانوردلها تاظهور مهدوی است/یاوربسیار دارد این امام آخری/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۶
محمد حاجی پور
موشک به موشک اقتدارانقلاب است/ضربه به دشمن افتخار انقلاب است/باشدجواب غرب وآمریکافقط این/عزت پیام آشکارانقلاب است/ایران ماالگوی ایثارزمین شد/چون باولایت پاسدار انقلاب است/داده شهیدان زیادی بهر اسلام/گنج شهادت هم نثار انقلاب است/مثل سلیمانی برایش جانفشان شد/حاج قاسم ایران عیار انقلاب است/اوباشهادت ضربه اش غرب ویهودی /چون بارفیقان هم که یارانقلاب است/خونش طریق حق شده تاآن فلسطین/آماده باش شیعه کارانقلاب است/تاروز مهدی که فرج حاصل بگردد/همراه مادر انتظار انقلاب است/روزظهور مهدوی نزدیک گشته/بااوفقط این روزگار انقلاب است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۵
محمد حاجی پور
میزندموشک به موشک این سپاه قهرمان/انتقامی سخت دارد از برای دشمنان/تارسدفرمان رهبر جانفدا بسیارهست/شیعه یعنی دلسپاری بر ولایت درجهان/رمزیازهرای درشب دشمنان راخوارکرد/ضربه بسیاربیند جان آمریکائیان/حیف سرداردلیری چون سلیمانی ما/سخت شدداغ فراقش ازبرایرانیان/وقت هم عهدی ماشدباامام ورهبری/تاهمه دنیاببیند قدرتی ازشیعیان/میرودغرب و یهودی ازتمام منطقه/جوشش خون شهیدان شدپیامی جاودان/این تقاص فاطمیه کربلا وحیدر است/ریشه دشمن بخشکدباولایت هر مکان/درپی فرمان رهبرشیعه در آماده باش/انتقام سخت کرده قلب مارا شادمان/دررکاب رهبرما یاور بسیارهست/لشکرش آماده باش حضرت صاحب زمان/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ دی ۹۸ ، ۰۶:۵۵
محمد حاجی پور
اشک چشمان روی گونه مثل دریا میشود/درفراق حاج قاسم غم به دلها میشود/راه ورسم عاشقیها از سلیمانی رسید/شیعه باگلواژه او عشق طاهامیشود/درجهان محبوب گشته باشهادت آن عزیز/انتقامی سخت اینک مزداعدامیشود/حیف این سرداردلها بامصیبت نامه اش/تاقیامت نام نیکش دردلم جا میشود/قهرمان عرصه جنگ ودفاع وانقلاب/میزبانش درجنان حیدر و زهرامیشود/تسلیت گویم به رهبر مالک وعماررفت/داغ سنگینش کنون شوری به دنیامیشود/شد مزارش جاودانه چون حرمهادر قلوب/راه ورسم حاج قاسم راه فردامیشود/تاظهورمهدویت گشته است اسطوره ای/لشکرش آماده باش امرآقامیشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۶
محمد حاجی پور
خون بباردازدل وچشمان شیعه در جهان/رفته است دیگرسلیمانی ز دنیا تاجنان/رادمردوقهرمان جبهه حق در نبرد/قطعه های پیکراو میرودتاآسمان/دوستداراهل بیت و حامی برزینب است/اسوه ای شد حاج قاسم ازبرای شیعیان/این شهادت نامه او گرچه سخت وپرغم است/لیک آغاز شکوهی سوی محو دشمنان/درفراقش ملت مایک حماسه خلق کرد/رهبرفرزانه ما گریه داردتوامان/اوعزیز مسلمین وشیعه و ایران شده/انتقام سخت باشد سوی آمریکائیان/بهرفرمان ولایت در جهان آماده باش/ریشه کن باید بگردد ظلم وجور وحشیان/این شهادت نامه او انتظارمهدی است/منتقم ازبهرخونش حضرت صاحب زمان/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۶
محمد حاجی پور
شیعه قلبش کنون چه طوفانی است/چهره اش ازفراق، گریانی است/ازشهادت شنیده بر سردار/داغ او گریه رافراوانی است/استقامت خلوص در آن مرد/اسوه ای بر نگارایمانی است/دشمنان قطعه قطعه اش کردند/کاردشمن همیشه شیطانی است/انتقام خدا زآمریکاست/مسلمین را فروغ رحمانی است/وحدت وشکوه آمد باز/افتخاری زخاک ایرانی است/رهبری دارد از تبار حسین/اوعلی سیدخراسانی است/سربدار همیشه دارد او/دررکابش نگر سلیمانی است/رهرو بابصیرتی دارد/بعد سختی نمای آسانی است/از شهادتش همه بیدار/بهردشمن زمان پایانی است/یک خبرزمهدوی برسد/موسم دلنواز سبحانی است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۵
محمد حاجی پور
هست لبیک ولایی بهررهبر باسلام/سوی دشمن سخت باشد این ندای انتقام/گشته است سرداردلهاحاج قاسم درجهان/رهرو راه شهیدان پیرو راه امام/دررکاب رهبرخود جانفشانی هانمود/منتشراو از ولایت درجهان کرده پیام/قطعه قطعه پیکر او درره اسلام ناب/استقامت درس ایشان شیعه راباشد تمام/مسلمین را انتقامی درصف کفارهست/گوبه دشمن زندگانی بهرتوگرددحرام/اتحاد واین بصیرت ضربه بردشمن زند/لشکرایران مهیا بهرفتح قدس و شام/قبرآمریکا بگرددمنطقه ازخشم ما/روبه پایان است ظلم وهرستم اندردوام/ازسلیمانی ایران یک خروشی جاودان/انتقامش جلوه گرشد دردل ملت مدام/وقت هم عهدی ما با مهدی و بارهبری/میرسد بوی ظهورش شیعیان رادرمشام/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۵
محمد حاجی پور
بازایران کربلا وروز عاشوراشده/همچو روزاربعینی دروطن غوغا شده/اوسلیمانی ایران سرفراز در جهان/دردفاع از ولایت مرهم مولا شده/خون پاک آن بسیجی شد بصیرت آفرین/چون فدایی بهرقرآن عترت وطاهاشده/آن سپهبدقهرمان رزم سوی دشمنان/اوفدااندررکاب حضرت آقاشده/استقامت سعی ایشان درمیان منطقه/اسوه ناب وولایی ازبردنیاشده/ازغم جانسوز ایشان چشمهابارانی است/ماتمش طوفان غمها ازبردلهاشده/وحدتی داده به ایران باعراق وسوریه/در شکوه کشورما نام اوزیباشده/گریه کن درماتم اومعرفت حاصل کند/یادمانش درشهادت یاداز زهراشده/جبهه ای که بازکرده راه قدس و کربلاست/تاظهورمهدویت اسوه ای یکتاشده/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۴
محمد حاجی پور
خون سلیمانی نگرکاخ ستم ویران کند/باوحدت وآزادگی اوتقویت ایمان کند/مشهوردنیاگشته است آن حامی مستضعفان/جان رابه درگاه خدا تقدیم بررحمان کند/ازاهل بیت مصطفی آموخته عشق وولا/سردار دلهای همه هرمشکلی آسان کند/بهر ولایت دائماسربازرهبربوده است/اومتحد هم شیعه راباکشورایران کند/بردشمنان دین مااینک هراس انداخته/تعجیل نابودی فقط بر دشمن قرآن کند/گنج بصیرت داده است سردار سوی شیعیان/آماده لشکر را کنون ازاین مسلمانان کند/آید به استقبال او رهبر وکل امتش/تشییع ناب پیکرش هرچشم راگریان کند/اینک سلیمانی شده آمادگی فتح قدس/عشق ولایت محوری بر قلبهااحسان کند/وقت ظهورمهدوی کم کم فراهم میشود/سرداردلها جاودان این نام برانسان کند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۴
محمد حاجی پور
بین ایران وعراق است چه وحدت زیبا/عامل تفرقه راریشه کنش کن هرجا/دین اسلام و ولایت همه اش این باشد/وحدت وگنج بصیرت برسد ازیکتا/عشق ایران وعراقی است همه آل نبی/معرفت کسب کنی بازبه آل طاها/درره وحدت ما خون شهیدان وطن/هدف خامنه ای یاکه خمینی اینجا/جمعه ای ما همگی شوکه اخبارشدیم/یک سلامی زادب سوی سلیمانی ما/دشمن از کینه زندتیربه سرداروطن/باشهادت برسد وحدت در ملتها/کن فراخوان همه کس یارولایت باشیم/همدلی چاره بود ریشه کنی براعدا/وقت آن است که مامتحد وجمع شویم/ضربه ها می خورد ازوحدت ما آمریکا/ریشه شرک ویهودی زجهان کنده شود/لشکرخامنه ای منتقم عاشورا/سوی مهدی وظهورش همگی آماده/حضرتش مرهم بر کرببلا وزهرا/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۴
محمد حاجی پور
داغ توچون مُحرم است گریه امان نمیدهد/دیده مثال زمزم است گریه امان نمیدهد/شورش دل برای تو وصل به کربلاشده/قلب سرای ماتم است گریه امان نمیدهد/نام شریف قاسمت یاد زنینوادهد/چون به شهید همدم است گریه امان نمیدهد/سوی نبرددشمنان اسوه ی بر حماسه ای/نام توشورومَحرم است گریه امان نمیدهد/لشکررهبری زتو عشق ولاگرفته است/یاری حق فراهم است گریه امان نمیدهد/لحظه وصل جمعه ات درسحرش فراق شد/عشق ولی چومرهم است گریه امان نمیدهد/نورامید شیعیان همچو سلیمانی است/اشک روان دمادم است گریه امان نمیدهد/لشکر صاحب الزمان بهرفرج قدم زند/فرصت اهل عالم است گریه امان نمیدهد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۳
محمد حاجی پور
درنمازجمعه هابایدکه ایمانی شویم/درحریم حضرت حق بازقرآنی شویم/مقتدامان اهل بیت وکربلاو زینب است/مثل عاشورائیان باشور قربانی شویم/عزت ماسوی وحدت مسلمین راحاصل است/ازبصیرت جاودانه مست عرفانی شویم/با ولایت تاشهادت شدشعارجمعه ها/دررکاب رهبر خود مثل ایرانی شویم/میشود صحن مصلی یک مکان عاشقی/سوی نابودی دشمن سیل انسانی شویم/این نمازجمعه دارد گفتمان انقلاب/دوره سختی گذشته رمزآسانی شویم/برولایت یاردارد این نمازجمعه ها/بهراو مالک وعمار وسلیمانی شویم/زنگ بیداری شیعه باشهادت دلنشین/عاشق یاری رهبر بافراوانی شویم/تاظهور مهدویت گام آخرمانده است/بهر مولا چون ابوذریارسلمانی شویم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۲
محمد حاجی پور
انتقام شیعیان از دشمنان سر میرسد/وقت جانبازی ما درراه حیدر میرسد/دردفاع از ولایت مالک وعمارها/موقع یاری بردین پیمبر میرسد/فاطمیه آمده باگریه های مرتضی/باولایت تاشهادت شور کوثر میرسد/کربلایی مسلک وراه خمینی جاودان/باشهیدان خدایی نور وگوهر میرسد/شدسلیمانی ایران افتخاری درزمین/جانفشان برولایت سوی رهبرمیرسد/باعروجی عاشقانه شدشهید راه حق/پیکرش با افتخاری سوی کشورمیرسد/یک هراسی داده ایشان دردل هر دشمنی/ازبصیرتهای ایشان شور دیگرمیرسد/انتقامش فتح قدس وکربلا باشام هست/دررکاب رهبری لشکربه لشکرمیرسد/راه اواینک همان راه امام ورهبری است/لشکر صاحب زمان رایارو یاورمیرسد/شد مهیای فرج اینک شرایط درجهان/بر ظهورمهدویت شوربرترمیرسد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۲
محمد حاجی پور
مهمان برشهیدان اینک امیردلهاست/حاج قاسم دلاورمهمان ناب زهراست/وضوی خون نموده در نیمه شب زجمعه/اوعاشق ولایت پادررکاب مولاست/قرآن وعترت ودین یک یارباوفا داشت/حاج قاسم ولایی راهی عرش اعلاست/اندر سحربه ناگه او گشته آسمانی/باشور کربلایی وقت وصال زیباست/سرلشکرو سپهبد در رتبه نظامی/الگوی شیعیانی اندرسرای دنیاست/اخلاص ومعرفت را تااوج میرساند/اندرره خمینی سرباز ناب آقاست/خاری به چشم دشمن گردیده تاقیامت/او اسوه شهیدان تا انتقام فرداست/ دستی زپیکر او یادآور علمدار/گریه برای داغش تسکین اشک وغمهاست/بهرظهور مهدی تاشام و کربلارفت/اینک مجالس او اندرفراق برپاست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۱
محمد حاجی پور
شهادت واژه ای پرافتخاراست/تداوم بخش دین کردگاراست/رساندبنده راتااوج افلاک/فدایی ولایت نزد یاراست/به عشق اهل بیت وآل احمد/شهادت وصل تا پروردگاراست/بودشورحسین و کربلایش/کمال لحظه های جان نثار است/ز ایران شد سلیمانی سرافراز/همانکه وصف خیرش بیشماراست/همیشه مرهم بررهبری بود/ولایت را مطیعی آشکاراست/حیات وهم مماتش اوج عزت/نشان شیعیان با ذوالفقاراست/مبارک بهراو گنج شهادت/سلیمانی امیر روزگار است/اگرچه سخت دوری وفراقش/امید مسلمین آن پاسداراست/شده مهمان برکل شهیدان/دراین سوگش جهانی داغداراست/برای رهبری عمار ومالک/که آقابهر ایشان سوگوار است/مهیاکرده اسباب فرج را/برای وصل مهدی بیقراراست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۱
محمد حاجی پور
مالک وعمار دوران و ولایت شد شهید/بنده خوب خدامرد عبادت شدشهید/عاشق براهل بیت و حضرت زینب بوَد/آشنای کل عالم در صلابت شدشهید/اوسلیمانی ایران اسوه کل جهان/رهرو اسلام وقرآن وامامت شد شهید/استقامت رسم ایشان در نبرد دشمنان/رادمردی درصلابت باشجاعت شدشهید/او امیدی بر مسلمانان وشیعه بوده است/مرد اخلاص و دعا وبابصیرت شد شهید/بوده است سربازرهبر آن شهید باولا/سوی نابودی دشمن درسعادت شد شهید/ دست با انگشتری باقی زپیکر مانده است/در ره عباس او باشوروعزت شدشهید/اشک ازچشمان مامانند زمزم جاری است/چون سلیمانی همان الگوی ملت شدشهید/جاودان راه ولایت تاظهور مهدی است/اسوه وعشق وامیدی بهرامت شدشهید/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۰
محمد حاجی پور
راه سلیمانی همیشه جاودان است/اوافتخار شیعه و ایرانیان است/سرلشکر وسردار فاتح بهر اسلام/چون تا فلسطین خارچشم دشمنان است/اندر رکاب رهبری عمار و مالک/اوباشهادت رهسپار آسمان است/مزد جهادش راخدا اینگونه داده/مهمان حق و جمله افلاکیان است/اینک رهش برجابود تا روز محشر/سردارایران اسوه ای بر خاکیان است/او باامام وبا شهیدان گشته محشور/از دشمنانش انتقامی در میان است/دشمن خیال خام دارد مسلمین را/ایران ماالگوی نابی درجهان است/راه ولایت تاابد جاوید باشد/چون بابصیرت شیعه دائم جانفشان است/گویم کنون یک تسلیت برسوی رهبر/گریان برایش شیعه وصاحب زمان است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۲۰
محمد حاجی پور
جمعه باشورولایت هردلی گُل میکند/سوی نام مهدویت او توسل میکند/از خداآموخته هردم پرستش تا وصال/بهرپیروزی فقط برحق توکل میکند/درمرام زندگانی سبک اواز اهل بیت/چون اموراتش خدا دائم تقبل میکند/یادمهدی جمعه ها عشق تمام انبیاست/حضرت او شیعیانش راتکفل میکند/گریه دارد بر حسین وکربلا وزینبش/باتمام مسلمین هرجاتعامل میکند/وحدت وگنج بصیرت دشمنش داده شکست/شیعه سختیهای دوران را تحمل میکند/نائبش آماده باشی داده است برشیعیان/درجهان سیدعلی فکرتحول میکند/جمعه شدروز ظهورحضرت صاحب زمان/اجتماع یاورانش را تشکل میکند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۹
محمد حاجی پور
عشق زینب خاک دل زرمیکند/بندگی بر حق میسرمیکند/اسوه ای در اهل بیت مصطفی/وصل، دل راتا پیمبر میکند/حضرتش خلوت نشین کوی حق/شیعه را رهپوی حیدر میکند/ دخترزهرا امان شد در جهان/جوی دل را وصل کوثرمیکند/خواهرناب حسینی بی رقیب/عاشقی تفسیر دیگرمیکند/کربلابا نام او معنا گرفت/او مهیا باز لشکرمیکند/در حمایت ازولایت جانفشان/شیعه را عمار رهبرمیکند/روزمیلادش گلستان ولاست/بابصیرت شیعه سرور میکند/زینب آن آیینه ایزد نماست/آسمان راپر زاخترمیکند/خاک پایش این زمین وآسمان/لطفها او تابه محشرمیکند/میشود الگو برِ صاحب زمان/دیده رابهرفرج تر میکند/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۹
محمد حاجی پور
حضرت فاطمه ای دیگربه دنیا آمده/یک نشانی بهرکوثرسوی زهرا آمده/حضرت زینب همیشه بنده خوب خداست/زینت ناب پرستش سوی مولاآمده/دختروالای حیدر نور چشم احمداست/حامی اسلام و قرآن بهریکتاآمده/خواهربرمجتبی وبرحسین بن علی/قوت قلب ولایت سوی سقاآمده/کربلاآتشفشان قلبهای عاشق است/اسوه ای ناب وولایی بهر فرداآمده/میکند کاخ ستم رابا بصیرت اوخراب/درکلامش ذوالفقاری سوی اعداآمده/روز عاشورا پیامش زینب وسجادبود/گوهری برشیعیان ناب ووالاآمده/روزمیلادش سراسرشادمان شد رهبری/یک شفیعه شیعیان رابهر عقبا آمده/مرهم زینب بگرددمهدی وروز ظهور/یاورناب ولایت نوردلها آمده/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۸
محمد حاجی پور

خنده برلب گشته پیغمبر برای زینبش/شدثناگوی خداحیدر برای زینبش/فاطمه دردامنش یک گوهر ارزنده است/اسوه فرزانه ای کوثر برای زینبش/روزمیلادش فراوان رحمت وفرزانگی/کربلافرش ره سروربرای زینبش/عاشقی معناشده بازینب ومولاحسین/آسمان مملو ز هراختربرای زینبش/درحجاب و معرفت الگوی ناب فاطمی/مرتضی بخشیده این گوهربرای زینبش/او پیام کربلارا داده برکل جهان/داده است صدلاله احمر برای زینبش/باشهیدان خدایی انس جاویدان گرفت/عشق وشوری معنی دیگر برای زینبش/شادمان رهبر وشیعه درقدوم پاک او/شدشفیعه از برمحشر برای زینبش/حضرت صاحب زمان یاری گر بر عمه اش/ باظهورش میشود بهتر برای زینبش/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۴
محمد حاجی پور
آفتاب برج عصمت بعدزهرا زینب است/زینت خوب پرستش بعدبابا زینب است/دختراحمد وحیدر نور چشم فاطمه/جلوه نیک بصیرت عشق طاهازینب است/روزمیلادش رسیده باسپهربرتری/آشنای اهل عالم نوردنیا زینب است/برحسین وکربلایش قله ای از معرفت/سوی عاشورا پیام ناب مولازینب است/در حجاب وبرعفاف فاطمی الگوشده/حامی ناب ولایت تابه فردازینب است/گلشن دین نبی راحضرتش شد پاسبان/اسوه هرزن ومردی شور دلها زینب است/مثل زینب باحسینش نیست اندرعاشقی/گوهری ازبهردنیا نور عقبازینب است/حضرتش شور تمام شیعیان ورهبری/اسوه ای بر مهدویت عشق آقازینب است/مرهم زینب بگردد مهدی وروزظهور/بر ولایت همنشین ویارو همتازینب است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۴
محمد حاجی پور
اینک ولایت شادمان ازاین بصیرت میشود/شاکربه درگاه خدا ازبهر وحدت میشود/درکشورایران ما باشد حماسه جاودان/تسکین بر دلهاهمه مشهورعزت میشود/باشد عبادت زمزم دلدادگی بررهبری/بر شیعه وایرانیان دائم عنایت میشود/ازعشق آل مصطفی مملو شودهرقلب ناب/راه خمینی گلفشان درعصرغیبت میشود/عشق شهیدان وطن اندرولایت محوری/دامان پاک رهبری مملوزبرکت میشود/دشمن اگرچه خولی وشمروسنان وحرمله است/ننگ و شکست دشمنان همراه ذلت میشود/جام سرافرازی ما اینک جهانی گشته است/ایران اسلامی ما الگوی امت میشود/این انقلاب مارسد باگام دوم برفرج/یاریگر صاحب زمان شورولایت میشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ دی ۹۸ ، ۰۷:۱۳
محمد حاجی پور
درنه دی بابصیرت اسوه دنیاشویم/قطره قطره جمع گشته راهی دریا شویم/زندگی ماسراسر عترت و قرآنی است/چون درخت ریشه داری دردل صحراشویم/جرعه نوش آب کوثرازحریم اهل بیت/طالب فیض شهادت ازبرفرداشویم/ دشمنان راخوارکرده باولایت محوری/درقلوب شیعیانش اسوه ای زیباشویم/گشته است گنج بصیرت همدم ایران زمین/مثل عمار وابوذر همره مولاشویم/ازنفاق وفتنه هاشان ما برائت جسته ایم/دررکاب رهبرخود مرهم آقاشویم/جاده خوب هدایت باولایت رهنماست/دوستدارمقتداما درره طاهاشویم/جنگ مابادشمن دین مثل بدروخیبر است/چون سلیمانی برای رهبری برپاشویم/ناگهان صبح ظهور مهدوی سرمیرسد/جانفشان باولای یوسف زهراشویم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۴
محمد حاجی پور
درنه دی انقلاب وکشورما سرفراز/ملتش درفتنه هاشد بهرایران چاره ساز/هست آهنگ بصیرت گوهرخوب وطن/ریشه نیک بصیرت درولایت با نماز/پیروی ازولایت هست یک فرزانگی/تاقیامت کشورما سرفراز و بی نیاز/راه خوشبختی ایران هست گنج رهبری/این اطاعت ازولایت بهر دنیاگشته راز/فتنه وهرانحرافی پاک از ایران شود/بهر نابودی دشمن هست دراوج فراز/گشته الگوی کمالی درجهان برشیعیان/انقلاب کشورما بهر عالم درتراز/رهبری میثاق داردبا امام وهرشهید/نام زیبای ولایت بهرملت دلنواز/استقامت شرط پیروزی ایران در جهان/سوی نابودی دشمن وحدت ماشد مجاز/گامهای آخرماتاظهور مهدی است/این ولایت سوی مولا جاده هاراکرده باز/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۳
محمد حاجی پور
تصویرایران درنه دی بی نظیر است/یادآور عشق ولایت در غدیر است/دشمن همیشه درپی جرم و جنایت/دردست شیطان ستمگرهم اسیراست/اوداخل کشور منافق را دهد پول/ازسوی استکبارعالم او اجیراست/درفتنه ای داردجسارت سوی اسلام/ازبهرعاشورا جنایاتش کبیراست/داردشقاوت برامام وبر شهیدان/عامل برای فتنه وظلم اخیر است/ملت به ناگه شدخروش او جهانی/ایران ماالگوی دینی وبصیر است/اندردفاع رهبرش دارد حماسه/باگوهرپیغام آقادرمسیر است/اسوه شده برمسلمین کل عالم/یاریگرمستضعفان وهر فقیر است/دراین شکوه وحدتش اسلام پیروز/هرقدرتی درنزد ایرانی حقیر است/آغازگر سوی ظهورمهدوی اوست/رهبربرای لشکرمهدی امیر است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۳
محمد حاجی پور
روزبصیرت گفتمان انقلاب است/یک پرتوی ازبهرنورآفتاب است/تابیدبرقلب همه خورشیدایمان/آنکس که اصل وریشه اسلام ناب است/درکشوری که انحراف وفتنه بوده/بانقشه دشمن وطن هرجا خراب است/غرب ویهود ونقش استکبارپررنگ/برمردمان ساده او رخ درنقاب است/کرده جسارت برامام وبرشهیدان/فتنه برِدشمن فقط پادررکاب است/حتی به عاشورائیان کرده جسارت/ننگ منافق بهرایرانی عِقاب است/ اندرنه دی ملت ایران به پاخاست/چون رهرو عترت و پیغام کتاب است/با وحدتش داده شکوهی کشورما/دشمن زاین عزت همیشه درعذاب است/اینک ولایت گوهراسلام و ایران/اوزاده آل نبی و بوتراب است/داده به مادرس ولاء واستقامت/دست ولایت کوثری از مشک آب است/گنج بصیرت میدهد پیغام مهدی/آمادگی بهرظهوراو ثواب است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۲
محمد حاجی پور
زیباترین پیام ولایت بصیرت است/چون برترین نگارحقیقت بصیرت است/ازدرگه خداست به مانعمتی عظیم/پویاترین نشان صداقت بصیرت است/پیغام عترت وقرآن به مسلمین/یاریگری اهل عبادت بصیرت است/درمان دردمومنین در لحظه های سخت/روشنگروطلوع عنایت بصیرت است/بیدارمیکند تمام قلب مومنین/برشیعیان عطای فضیلت بصیرت است/ایران مابه جهان اسوه گشته است/مشهور رحمت وعزت بصیرت است/اندر رکاب رهبری تااوج افتخار/فرزانگی وعزت وحکمت بصیرت است/برفتنه های دشمنان پیروزملت است/بخشنده کمال شجاعت بصیرت است/راه امام وهرشهیدی افتخار ماست/پیمودن نگارامامت بصیرت است/عصرظهور مهدوی باعشق میرسد/شرط خدابرای رضایت بصیرت است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۲
محمد حاجی پور
باولایت دین وقرآن وبصیرت کامل است/زمزم اخلاص وایمان و پرستش حاصل است/هست دریای شرافت گوهرش حب علی/اهل بیت مصطفی راتاج عزت نائل است/کربلاشد آزمون برولایت محوری/اشک چشمان بیمه دین ازامام عادل است/ازبصیرت دشمن ماخوار ورسوا میشود/کشتی دین درنجاتش رهسپارساحل است/یاوری خواهد ولایت مثل عمار وحسین/صد سلامی برشهیدان برامام راحل است/اسوه والگوی برترحضرت سیدعلی/رهبرفرزانه ما بهرنیکی عامل است/شیعه باشدافتخارش دررکاب مقتداست/نقشه دشمن سراسرسوی آقاباطل است/حامی خوب ولایت مهدی وروزظهور/شیعیان حضرتش راصدعنایت شامل است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۱
محمد حاجی پور
گلشن دیداردارد جمعه های انتظار/مجمع ابراردارد جمعه های انتظار/ای خوش آن صبحی که باشدجلوه گاه برفرج/عاشق بسیاردارد جمعه های انتظار/درتکاپوی وصالش صبح وشب آماده باش/زمزم ایثاردارد جمعه های انتظار/اشک چشمان بهاری جاری بامعرفت/شیعه بسیار داردجمعه های انتظار/جمکران حضرت اومملو ازعاشقان/پیرو بیدارداردجمعه های انتظار/ازبر روز ظهورش زمزم آمادگی است/این همه آثاردارد جمعه های انتظار/با بصیرت سوی دریای ولایت پاگذار/ازبرش سرداردارد جمعه های انتظار/درنمازجمعه مایادمانش گل کند/یاوروهمکار داردجمعه های انتظار/برظهورحضرت اومژده بسیار هست/دلبرغمخوار داردجمعه های انتظار/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۱
محمد حاجی پور
جمعه هادارد وزیدن آن نسیم مهدوی/بخششی داردبه ما دست کریم مهدوی/کوچه های انتظارش مملو از عاشق است/لشکری آماده باش آن حریم مهدوی/وقت اصلاح درون وشرکت اندرنماز/برکت بسیار درگنج عظیم مهدوی/زنگ بیداری امت درجهان پرستم/یاوربسیار مولا شدمقیم مهدوی/دشمنان آل احمد خنجراز روبسته اند/ترس دردلهای آنان هم زبیم مهدوی/لشکرصاحب زمان رایاوربسیارهست/شیعیان با بصیرت شدندیم مهدوی/عاشق مولا شدن اندر ولایت محوری است/نائبش مشمول الطاف حکیم مهدوی/صبح زیبای ظهورش جمعه پرافتخار/عشق رامملوکندقلب سلیم مهدوی/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۰
محمد حاجی پور
گریه ی باشوق داردکوچه های انتظار/عشق مولابهرشیعه عزت است و افتخار/زمزم خوب پرستش یادمان مهدوی است/برترینِ حجت دین آن ولی کردگار/رو به اصلاح درونت تا کمال بندگی/اسوه باشدحضرت او در تمام روزگار/درجهان ازلطف مولا شیعه راآرامش است/دشمنانش خوار ورسوا درطفیل ذوالفقار/لشکر آماده باشش شیعه رامملوشده/از نسیم رحمت اومیرسدفصل بهار/اشک چشمان ولایی بروصالش رهگشاست/گشته خورشیدولایت روشن ازآن نگار/ازیمن یاازخراسان لشکرش سرمیرسد/دررکاب نائب او پربودگنج عیار/بادعادرکوی مولا بازکن خط ومسیر/مژده صبح ظهورش هست آنجاآشکار/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۶:۰۰
محمد حاجی پور
شیعه داردافتخاری باولایت همدم است/دیده اش درکوی مهدی چشمه های زمزم است/نیمه شبهادر پرستش بازغوغامیکند/قله وصل و کمالش بابصیرت محرم است/عاشق قرآن وعترت مومن اندر تراز/مثل عمار وابوذر برولایت مرهم است/کوچه های مهدویت مملو از یاوران/دردل هریک نگار وآیه های محکم است/اوج ظلم دشمنان راچشم باور میکند/دوره آخرزمان و قلبهاپرماتم است/دریمن ایران وبحرین درعراق وسوریه/چشمها سوی ظهورآن ولی عالم است/نائب صاحب زمان را لشکری از افتخار/دشمنان از ترس آقا غرق دریای غم است/از بشارتهای ایزد میرسد فصل ظهور/حضرت اوافتخار نسلهای آدم است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۹
محمد حاجی پور
گریه باشوق داردکوچه های انتظار/عشق مولابهرشیعه عزت است و افتخار/زمزم خوب پرستش یادمان مهدوی است/برترین حجت دین آن ولی کردگار/رو به اصلاح درونت تا کمال بندگی/اسوه باشدحضرت او در تمام روزگار/درجهان ازلطف مولا شیعه راآرامش است/دشمنانش خوار ورسوا درطفیل ذوالفقار/لشکر آماده باشش شیعه رامملوشده/از نسیم رحمت اومیرسدفصل بهار/اشک چشمان ولایی نائل صاحب زمان/گشته خورشیدولایت روشن ازآن نگار/ازیمن یاازخراسان لشکرش سرمیرسد/دررکاب نائب او پربودگنج عیار/بادعادرکوی مولا بازکن خط ومسیر/مژده صبح ظهورش هست آنجاآشکار/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۸
محمد حاجی پور
یادکن مهدی که دل آرامشش درکوی اوست/بندگی حق سراسرشیعه را رهپوی اوست/عزت دنیاوعقبی در وصال اهل بیت/زمزم دلها همیشه درنسیم بوی اوست/میدهدعشق ولایت حب اواندرقلوب/آشنابا حق پرستان همدمی باروی اوست/آبشار رحمت رب کوثرآدینه هاست/چشمها بهروصالش خاطراتش سوی اوست/شرط وصل حضرت او هست اصلاح درون/سیل اشکی ازفراقش واصل در جوی اوست/ظلمهای بیشماری دشمن مولاکند/گنج پیروزی شیعه چرخش آن گوی اوست/یوسف در آفرینش دیدنش شدآرزو/مدح طاووس بهشتی طره ابروی اوست/یاورخوب ولایت در رکاب نائبش/حضرتش از طینت او واصل از خوی اوست/گامهای آخرما تا ظهور مهدی است/برکت وخیرفراوان منبعث ازتوی اوست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۷
محمد حاجی پور
ماه دی یعنی طلوع انتظار انقلاب/درحمایت از ولایت افتخار انقلاب/آمده تاج بصیرت برقلوب مومنین/گوهروحدت فروغ آشکار انقلاب/زمزم دلهای امت درولایت محوری است/هرزمانی عشق مردم روزگار انقلاب/دشمن دین هرکجایی خوار ورسوامیشود/نقش بسیارحماسه در نگارانقلاب/برامام وبرشهیدان ده سلامی مستمر/باولایت تاشهادت در بهارانقلاب/رهبرفرزانه ما گشته الگوی کمال/شدکلام ناب مولا خوشگوارانقلاب/هست ایران ولایی اسوه کل جهان/لطفها دارد به ملت کردگار انقلاب/کن دعاازبهرمهدی بانواهای فرج/حضرت او تاقیامت هست یارانقلاب/سوی مولاو ظهورش زمزم آمادگی است/لشکری اندررکاب تک سوارانقلاب/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۷
محمد حاجی پور
بیقرار بیقرار بیقرار مهدیم/روز و شبها سالها در انتظارمهدیم/گریه ام دیگر نداده یک امانی سوی چشم/دردلم هرلحظه ای من غصه دار مهدیم/دائما دارم تکاپو سوی وصل حضرتش/منتظر سوی طلوع آن بهار مهدیم/دشمنان کوی مولا مثل شمر و حرمله/جانفشان نائبش تاروزگار مهدیم/سختی دنیای فانی بهرمومن دائمی/طالب عشق ولایت بانگار مهدیم/نیمه شبها لحظه های دلبری و معرفت/عاشق وصل وطلوع آشکار مهدیم/زمزم چشمان شیعه خشک شدبا انتظار/بابصیرت من فدایی درعیارمهدیم/لشکر صاحب زمان را هست یاربیشمار/تحت فرمان ولایت ذوالفقار مهدیم/ میخروشم تاظهورش مثل عمار زمان/همچوسرباز ولایی رهسپار مهدیم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۶
محمد حاجی پور
خلوت نشین کوی مهدی بیقرار است/درفکروصل حضرت ودر انتظار است /هرنیمه شب با گریه اش اخلاص دارد/اندرتمنای عطای روزگاراست/سخت است در دنیا شرایط بهر مومن /بااشک چشمان بر ولایت رهسپار است /گنج بصیرت میبرد اورا به معراج/درانتظار مطلع الشمس نگار است /دشمن کنون مانند شمر ویک یزید است/بهر شکستش لشکرما بیشماراست/اندررکاب نائب مهدی ببین شور/دنیا مهیای طلوعی دربهاراست/اصلاح شرط بندگی باوصل مولاست/آمادگی شیعه سویش آشکار است/بهرظهورش گام آخر رخ نماید/شیعه مقیم قله های افتخار است /
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۵
محمد حاجی پور
آفتاب شب یلدای منی مهدی جان/آشنای دل و رویای منی مهدی جان/گریه دارم زفراقت همه جاباغصه/مونس خلوت زیبای منی مهدی جان/اشک بازمزم چشمان بخروشد دائم/مرهمی ازبر فردای منی مهدی جان/مژده آل نبی صبح وصال مولاست/درجهان رحمت وآقای منی مهدی جان /نائبت زمزمه یاری تورا دارد/سیدو سرور ومولای منی مهدی جان /شب طولانی ظلمت برسد رو به تمام/هدف ومژده عقبای منی مهدی جان /دشمنانت همه جا ظلم وستمها دارند/صاحب کل دعاهای منی مهدی جان /میرسد روز فرج مژده دیدار ووصال/اسوه وگلشن دنیای منی مهدی جان /تاظهورت بشود لشکر تو آماده است/باغ گل دردل صحرای منی مهدی جان /
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۵
محمد حاجی پور
شب یلدای شیعه غیبت مهدی دوران است/فراق یوسف زهرا مثال هر زمستان است/چه سخت وباز طوفانی دل هرعاشقش باشد/در این دنیای وانفسا گلاب چشم ریزان است/زگریه حالت شیعه شده بسیار طوفانی/همانازمزم چشمان کنون بر دیده ارزان است/غم ودرد فراقش راشب یلداکندمعنا/که بعدشب رسد روزی که خورشیدش فروزان است/الا ای شیعه کاری کن که آید یوسف زهرا/جهان از ظلمت دشمن گرفتارو پریشان است/ولایت بابصیرت را به شیعه توصیه داریم/که الگوی کمال ما همان مصداق انسان است/دعا خوان فرج باشیم دریلدای طولانی/چوبعدسختی عالم زمان وصل آسان است/به دور نائب مهدی نگرلشکربه لشکرها/برایش یار بسیاری یمن با خاک ایران است/خداوندا نمالطفی ظهور آشنا آید/که اوبرشیعه حیدر همانا جان جانان است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۴
محمد حاجی پور
امام آخرین مولای شیعه است/فراق اوشب یلدای شیعه است/به ما گفتند مولا خواهد آمد/امید مومنین آقای شیعه است/تفال زن به قرآن با توسل/که روزش زمزم زیبای شیعه است/بیامولاجهان مملوزمشکل/ز جور دشمنان غوغای شیعه است/بوددربعدهرشب صبح وخورشید/ولی الله دین دنیای شیعه است/در این یلدای طولانی وضوکن/توسلهای ما آوای شیعه است/زچشمان قطره اشکی راروان کن/وصال حضرتش سودای شیعه است/به کویش با بصیرت پاگذاریم/ولایت گوهر رعنای شیعه است/نگارستان رحمان حضرت اوست/امام منتظَر بابای شیعه است/امیدش درپرستش یک کمال است/زمان یاداو گرمای شیعه است/بیایاریگری کن نائبش را/که او آن کشتی دریای شیعه است/ظهورش میدهد پایان به یلدا/ولایت زمزم فردای شیعه است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۴
محمد حاجی پور
شب یلدای طولانی سرآغاز زمستان است/درآن یک خاطراتی خوب بهر اهل ایران است/ولی یلدای ماشیعه همیشه غربت مهدی/فراق ودوری مولابرای دل پریشان است/دراین سختی مشکلها نسیم رحمتش آمد/بماصد مژده می آیدزمستان روبه پایان است/بوددربعدشب صبحی که خورشیدخدادارد/شکوه این جهان روزی همان مهدی دوران است/برای سختی عالم فقط یک راه حل باشد/طلوع روزموعودش همان تصویر آسان است/رسداز دشمن شیعه ستمکاری بسیاری/حمایت ازولایت هم همان مصداق ایمان است/ظهوریوسف زهرا دعای مومنین خواهد/رکاب نائبش اینک نگرمملوزیاران است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۳
محمد حاجی پور
شب طولانی یلدا گذرکن/به کوی یوسف زهراسفرکن/شده یلدای ما مشکل، فراقش/برو تواهل عالم راخبرکن/بودکم کم زمان وروز موعود/به شیعه حضرت مولا نظر کن/شده دشمن پرازظلم وجنایت/مسلمان رابگوفکرخطرکن/بشوعمار ومالک سوی دشمن/برنابودیش کاری دگرکن/مسلمان بابصیرت هست پیروز/خلاصی خویش را ازدست شرکن/ولایت گوهرخوب خداوند/به عشقش دردل شیعه اثرکن/زسوی یاریش بایدبه پاخاست/برای جمع یک لشکرهنرکن/نگرنائب برای اوست رهبر/درون قلب مملواز گهرکن/ظهورش لذت دیداردارد/درون چشم پرنوربصرکن/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۸ ، ۰۵:۵۲
محمد حاجی پور