.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.
اشعار منتشر شده در این سایت از سروده های حجت الاسلام محمد حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است که مدیرنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی می باشد و در مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی انتشار می یابد
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با مدیر سایت در میان بگذارید
پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۶ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

اربعین اینک حماسه برحضورمهدی است/اربعین درانتظاربزم نورمهدی است/خواهد آمد روزگاری منتقم باذوالفقار/اربعین در کربلایش پرزشورمهدی است/باشدآن وصف حسینی درکلام انبیاء/اربعین مثل کتاب وآن زبور مهدی است/شیعه ورهبرمهیا بهردین احمد است/اربعین شوری گرفتن ازشعورمهدی است/عاشقی معنا شده درکوی مهدی یاوری/اربعین یک گام دیگرتاظهورمهدی است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۲۰:۴۰
محمد حاجی پور

آسمان غم برای شیعیان شداربعین/مظهر دلدادگی اندرجهان شداربعین/زینب آمدکربلا شد خیمه ماتم بپا/یک حماسه ازبرای عاشقان شداربعین/زمزم چشم ودل وجان بازنالان میشود/ازمصیبت اشکباران آسمان شداربعین/خیل زوارش چوجابرعاشقی معناکنند/باولایت بیعت این مومنان شد اربعین/یوسف زهراتمنایش حسین وزینب است/برظهوراوفراهم یک نشان شداربعین /


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۰۵:۳۵
محمد حاجی پور

یک اربعین حماسه درکربلارسیده/ماتم به دل زشورخون خدارسیده/صدخیمه عزایی بر پاست بامصیبت/سجادوزینب او درنینوا رسیده/جابربه اشک دیده خاک حسین شوید/زائربرای مولایک آشنارسیده/اینک برای زینب لبیک گوی بسیار/یاران بیشماری پراز ولارسیده/وقت ظهورمهدی یک یاحسین خواهد/درکربلای مولا عشق ووفارسیده/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۵ ، ۲۰:۳۳
محمد حاجی پور

اربعین عاشقی یک جلوه ایمانی است/قلب شیعه بهرزینب پرغم وطوفانی است/سیل زوارحسینی راهی تاکربلاست/این حماسه تا قیامت عزت انسانی است/دورمی سازد ز مومن حب مولاهربدی/دشمن حیدر همیشه نیتش شیطانی است/برگلاب چشم شیعه با بصیرت شدثواب/باولایت حس وحال قلبها روحانی است/میرسد کم کم زمان آن ظهور منتقم/میرود سختی ومشکل دوره آسانی است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۴:۳۵
محمد حاجی پور

اربعین جانها فدایت یاحسین/آمده تاکربلایت یاحسین/زینب و جابر رسیده درحرم/کل عالم آشنایت یاحسین/اشک چشمان گونه ها را ترکند/گریه ها شد دررثایت یاحسین/باز تکراراست عاشورای غم/آمده زائربرایت یاحسین/حضرت سجادو زینب درخروش/جان ماپر ازولایت یاحسین/یوسف زهرابه عشقت مبتلاست/دائما گویدصدایت یاحسین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۲۸
محمد حاجی پور

اربعین درکربلایک انقلاب دیگراست/مظهردلدادگی برشیعیان حیدراست/در جهان شوری بپاشدازحسین وزینبش/آن نشان شیعه بودن اربعین سروراست/همره خیل محبین اشکهاوناله هاست/کربلابااین حماسه جلوه ای ازمحشر است/عشق زیبای حسینی دل برد تانینوا/زمزم چشمان برایش جاری ازکوثراست/اربعین آمادگی رامیدهد بهرظهوراست/دررکاب مهدی او امتی با رهبراست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۴
محمد حاجی پور

غروب انتظار یوسف زهرا مهیا شد/نگار عاشقی اینک مرام کل دنیا شد/شده فرعون ونمرود وابوسفیان به عالم پر/یهود وغرب و تکفیری زاو صدشور برپاشد/یکی عاشق برایزد مرامش روح انسانی/یکی شیطان صفت باشد زشراو چه غوغاشد/دگرظلم و جنایتها بود بس درزمین اینک/شکوه مومنین آید بشارتهای آقاشد/حسین وزینب وشیعه ظهورش راطلب دارد/فدایی ملت ورهبر برای پور زهرا شد/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۵ ، ۱۵:۳۲
محمد حاجی پور

اربعین پیوندناب امتی بامقتداست/کعبه آمال شیعه تاقیامت کربلاست/حضرت سجاد و زینب نینوایی گشته اند/عشق وشوری جاودانه دردل مومن بپاست/جابرو خیل عظیمی زائرکوی حسین/روزمیثاق امام و امت بی انتهاست/زائرین حضرت او در تکاپوی وصال/طورسینای ولایت سرزمین نینواست/اربعین تفسیرمهدی یاوری درعصر ما/رهبروامت برای آن ظهورش همصداست /


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۵ ، ۱۰:۲۷
محمد حاجی پور

زائرکوی حسینی درمسیرکربلاست/اربعین وقت حماسه عاشقی بهرخداست/سیل انسانهای مومن راهیان کوی دوست/بهرهر گامی زچشمان اشکهایی باصفاست/این همه شورحسینی شدرفیق قافله/همره زینب و جابرزائربر نینواست/میکند نومید دشمن این همه دلدادگی/شورعشاق حسینی بهرعالم آشناست/اربعین آمادگیها از بر روز ظهور/دلسپاری برولایت درولا و در وفاست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۵ ، ۱۹:۱۶
محمد حاجی پور

پای پیاده میرودزائربه سوی کربلا/عشق فراوانش نگربهرحسین ونینوا/جاپای زینب می نهدیاجابرواهل حرم/اشکی زچشمان میچکدباشدبرای دل شفا/اندرمسیرعاشقی خارمغیلان سخت نیست/شورحسینی میدهد برشیعیان درس وفا/دراربعینی کربلاغوغای محشرمیشود/پیمان باسجاد را شیعه ببندد از ولا/مهدی عنایتها کند بر زائرین اربعین/اینک فراهم میکند بهرظهوراو خدا/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۵ ، ۰۶:۳۵
محمد حاجی پور

تفسیردین وقرآن درخط اربعین است/ایمان و عشق وتقوامنشور مومنین است/درراه کربلا بین زوار بیشماری/عشق حسین وزینب مملو درزمین است/این اشک دیده شوید قلب وگناه جان را/پیوند باولایت حرف خداو دین است/بنگرشکوه شیعه درگلشن بصیرت /لبیک گوی زینب این موج مسلمین است/سوی ظهورمهدی این راه می کشاند/شیعه درانتظار آن نور آخرین است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۵ ، ۰۶:۳۳
محمد حاجی پور

اربعین باعشق وایمان بین چه غوغامیکند/بهرشیعه یک زیارت رامهیامیکند/درکمندعشق بازی شورعاشورادهد/خیمه وموکب فراوان بین که برپامیکند/یاحسین ویادزینب همدم برزائرین/این مسیرکربلارابه چه زیبامیکند/بابصیرت این ولایت گوهری بی انتهاست/چون مهیاشیعیان را بهرمولامیکند/تا ظهور مهدویت حق دهد برما امید/اربعین ما را مطیع محض آقا میکند/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۰۵:۴۷
محمد حاجی پور

عشق وایمان شیعیان راکربلایی میکند/بهرزوارحسینی دلربایی میکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی میکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی میکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی میکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی میکند/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۰۵:۴۵
محمد حاجی پور

اربعین آمدهمه دلها روان کوی حسین/می رود شیعه زهرجای جهان سوی حسین/عشق ثارالله دارد زمزم دلدادگی/پرنموده کل عالم تاابدبوی حسین/زمزم چشمان ز گریه رود جاری میکند/شیعه میگیرد زمولا خصلت وخوی حسین/کربلا مهمان نموده زائرانی بیشمار/آرزوی چشم عاشق دیدن روی حسین/حضرت مهدی عنایت دارد او بر زائرین/آن شعار درظهورش شدتکاپوی حسین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۵ ، ۱۷:۵۰
محمد حاجی پور

تیرغم برقلب شیعه درعزای مجتباست/ماه جانسوزصفربین داغهای مصطفاست/درحریم اهل بیت او مظهردلدادگی/وارث خوب پیمبر فاطمه بامرتضاست/اوبود مظلوم دوران همسرش شدقاتلش/خاک گلگون بقیعش مثل خاک کربلاست/گشت تابوت شریفش پرز تیر اشقیاء/غمگسارحضرت او کعبه آن بیت خداست/یوسف زهرابرای جد خود گریان شده/اندر این روز مصیبت شیعه در شورو عزاست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۵ ، ۱۷:۵۰
محمد حاجی پور

راهی تاکربلا چشمان زمزم میشود/اربعین شاه دین کاشانه غم میشود/آمده زینب به دشت کربلاباشورو شین/مجلسی برپا در آنجاپرزماتم میشود/عشق زیبای حسینی میبرد ما را حرم/این وفاداری نگرایمان محکم میشود/گریه درطول مسیرو حال زائر باصفاست/بهرپیوند ولایت بین چه همدم میشود/اربعین آماده باش شیعه تاروز ظهور/چون فداازبهرمهدی کل عالم میشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۶:۵۸
محمد حاجی پور

اربعین درکربلا غوغای محشرمیشود/چون بپا غمنامه سبط پیمبرمیشود/آمده زینب به دیدار حسینش باشتاب/غمگسارش فاطمه احمدو حیدرمیشود/همره جابرعطیه آمده تا کربلا/شورعاشورای دیگرنزد سرورمیشود/هست لبیک به زینب آن شعارشیعیان/در دفاع ازولایت شاد رهبرمیشود/اربعین و کربلاآماده ازبهر فرج/شیعه هم آماده باش نورآخرمیشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۶:۳۴
محمد حاجی پور

نام رقیه در دلم هرلحظه غوغامیکند/باگریه اشک شیعه راتبدیل دریامیکند/دخت حسین بن علی درکربلامظلومه شد/دشمن جدا از دخترش آن جان بابامیکند/جام اسارت آمده بر اهل بیت مصطفی/گریه برای کربلاحیدرو زهرامیکند/بهررقیه کافری سیلی به صورت میزند/ازاوحمایت عمه اش تنهای تنهامیکند/دلتنگ بابامیشود اندرخرابه نیمه شب/بارأس خونین پدر بنگرچه نجوا میکند/دراین شهادت نامه اش مهدی و رهبر تسلیت/شیعه مهیا خویش را از بهر آقا میکند/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۵:۱۲
محمد حاجی پور

اشکهاجاری شده بهررقیه درزمین/شدخرابه شاهدآن دخت شاهنشاه دین/یادمان کربلا رادر دلش دارد بزرگ/لحظه سخت جدایی بهربابا شد غمین/رأس خونین پدر رادید هر جا بین راه/گریه کرده فاطمه آنجا امیر المومنین/درکنارحضرت سجادو زینب شد اسیر/اوشنیده بهرعمه خطبه های آتشین/ناگهان ازداغ بابا درخرابه شد شهید/پیش بابا باعمو و اصغرش شد همنشین/تسلیت گویم به مهدی ازبر دخت حسین/میشود مرهم برایش آن امام آخرین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۵ ، ۰۵:۱۰
محمد حاجی پور

سیزدهم آبان ماه وقت طلوع نور است/فصل شکوه وعزت در سنگرحضوراست/باید زجان گذشتن اندر ره ولایت/هردشمنی بداند ایران پرازشعوراست/ازوحدت وبصیرت شیطان عزاگرفته/آمریکاو اسرائیل ازهرچه خیردوراست/ناگاه ملت مابرظلمها خروشید/موسای انقلابی راهی به سوی طوراست/عمارگونه بایدبرقلب فتنه هازد/بیزار رهبرما ازهرچه ظلم وزوراست/باپیروی رهبرایران همیشه جاوید/شیعه به انتظار آن زمزم ظهور است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۵ ، ۱۰:۰۱
محمد حاجی پور

غنچه لب بادعا بسیار زیبامیشود/اشک چشمان درحریم عشق معنامیشود/بنده حق نیمه شبها دلبریها میکند/بامناجات و توسل شور برپامیشود/زمزم دل درحریم اهل بیت مصطفاست/باولایت بندگیها باز معنا میشود/گوهراخلاص مومن معرفت حاصل کند/بابصیرت دل اسیرعشق مولا میشود/بهرمهدی شیعیانش دررکاب رهبرند/جانفدا ایران همیشه بهرآقامیشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۵ ، ۲۳:۴۹
محمد حاجی پور

درحریم دین ولایت گوهری بی انتهاست/خاستگاه آن خداو انبیاء و اولیاست/ازسپهر آفرینش برترین نعمت شده/دروجود پاک آدم تاوجود مصطفاست/اهل بیت ومرتضی هم باولایت سرورند/حضرت مهدی امام آخرین ازبهر ماست/روضه رضوان ایزد با ولایت پاگرفت/هرچه خلقت خیردارد ازبرنور خداست/دشمنی شیطان نموده باولی درهر زمان/نقشه های او همیشه برولایت آشناست/درزمان ما ولی مطلق حق رهبر است/نائب صاحب زمان بین مرکز لطف وعطاست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۵ ، ۲۳:۴۸
محمد حاجی پور

داستان مهدی و روزظهورش دلرباست/این برای شیعیانش هدیه ازسوی خداست/خواهد آمد روزگاری درنبود ظلم وجور/منتقم ازبهرزینب هم حسین و کربلاست/اشکهای شیعه جاری مثل زمزم درفراق/یوسف زهرا قیامش بانوای نینواست/جمع میگردد برایش یاورانی باوفا/دررکاب نائب او پیروانی باولاست/جمعه وروز ظهورش آرزوی شیعیان/یاوران بابصیرت بهرمولا جان فداست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۵ ، ۰۸:۲۷
محمد حاجی پور

کربلاتفسیرعشق جاودان زینب است/بعد عاشوراشروع داستان زینب است/دیده او بعدحسینش ظلمهای دشمنان/شیعه تاروز قیامت جانفشان زینب است/کربلاو کوفه و شام است داغ اهل بیت/زمزم چشمان همیشه آرمان زینب است/عاشقان لبیک یا زینب برایش سردهند/دل سپاری برولایت عشق جان زینب است/حضرت مهدی توسل بهراین بانوکند/ذکرآن روز ظهورش برزبان زینب است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۵ ، ۰۸:۲۷
محمد حاجی پور

آسمان غم برایش باز باران میشود/ازبر داغ شقایق چشم گریان میشود/حضرت سجاد باشد آن پیام کربلا/حب او تاروز محشر روح ایمان میشود/زمزم چشمان شیعه بهراو در گریه است/ازبقیع تاکربلایش شیعه نالان میشود/خطبه های بابصیرت گفته درشام و عراق/درشهادتنامه او عشق حیران میشود/مرهم سجاد باشد مهدی وروزظهور/درد شیعه با ظهورش بازدرمان میشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۵ ، ۱۵:۳۶
محمد حاجی پور

بهردفاع ازولی زینب رود تا نینوا/اندر دفاع از علی زینب رودشام بلا/او دخترپیغمبر ومولا علی و فاطمه است/در امتحان ایزدی دیده مصیبت بارها/همراه عباس وحسین آمدبه دشت کربلا/دیده است عاشورای غم با ریختن خون خدا/باخطبه های ناب خود تا کوفه وشام آمده/داده بصیرت شیعیان آن مظهرصبرو وفا/درسی که زینب میدهد شور ظهورمهدی است/ازبهرمولالازم است یاران خوب وباولا/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۱۷:۵۵
محمد حاجی پور