.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.
اشعار منتشر شده در این سایت از سروده های حجت الاسلام محمد حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است که مدیرنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی می باشد و در مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی انتشار می یابد
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با مدیر سایت در میان بگذارید
پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۳۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

جشن میلادعلی مشکل گشای عالم است/شادمان چون خالق اوبا نبی خاتم است/حضرت او افتخار اهل بیت مصطفی/بهراوجوشان به مکه چشمه های زمزم است/بازشد آغوش کعبه مادر حیدررسید/مرتضی آن حجت حق باولایت همدم است/آمده قرآن ناطق سیزده ماه رجب/اسوه ناب پرستش سوی دلهامرهم است/باطلوع روزگارش میرودشر و بدی/بهرشیطان ستمگر روز درد و ماتم است/آسمانهانورباران گشته میلاد علی/برهدایت عشق مولا آیه های محکم است/افتخارهرمسلمان در ولایت محوری است/دست حیدر روز محشرپر عطاوپرچم است/جام تبریکی به مهدی میدهد پروردگار/هرکسی اندرپرستش برولایت ملزم است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۶
محمد حاجی پور
روزمیلادش بگویم محض ایمان یاعلی/بهررفع هربلایی شدفراوان یاعلی/مرتضی خلوت نشین کوی رب العالمین/بادعاوباتوسل سوی احسان یاعلی/حیدرکرارباشد جانشین مصطفی/حق اسلام و ولایت حرف قرآن یاعلی/مرتضی وهمسراواسوه ی براهل بیت/میرسد ازبهرسختی ذکرآسان یاعلی/دوست دارم مرتضی راچون ولایت محورم/تانفس دارم بگویم تابه پایان یاعلی/حیدرکرارباشد شافع روزجزاء/مدح اوورد زبان هر مسلمان یاعلی/مرتضی مشکل گشای شیعیان درعالم است/وقت بیماری وغربت ذکرانسان یاعلی/دین وایمان و ولایت عشق مولا گشته است/رهبروملت بگوید بهر ایران یاعلی/عیدزیبای علی را مهدیش احسان کند/تاظهوریوسف او گشته درمان یاعلی/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۶
محمد حاجی پور
بهرمیلادولایت کعبه رویش وا شده/شادمان درمقدم اوحضرت یکتاشده/فاطمه بنت اسدرا میزبانی کرده است/باعلی این خانه حق بازهم زیباشده/بهر ایزد بندگی را هست استادی بزرگ/اسوه خوب پرستش حضرت مولا شده/مصطفی را جانفشان و جانشینش حیدراست/همسرو همراه مولاحضرت زهراشده/اوپدر بهرامامت تاظهور مهدی است/شیعه تاروزقیامت عاشق آقا شده/مرتضی مشکل گشای اهل عالم میشود/عشق شیعه قطره قطره وصل بردریاشده/حضرتش آتشفشان خیروخوبی درجهان/رحمت مولافراوان ازبردنیاشده/ساقی کوثرزنسلش رهبران شیعه است/لشکرآقا مهیا از برفرداشده/بادعای حضرت اومیرسدروزظهور/گنج زیبای عدالت باعلی معناشده/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۵
محمد حاجی پور
میلادعلی آمده و روزپدرشد/واجب به جهان حرمت اوبهربشر شد/حیدرشه دین حجت والای الهی است/چون روزنبی سوی همه عیددگرشد/تاکعبه حق بازکندروی به حیدر/این حادثه ازبهرجهان ویژه خبرشد/پرنورکنداوهمه ی عرصه گیتی/محبوب علی عشق خدااهل اثرشد/درمقدم مولاشده تکریم پدرها/چون حرمت اوواجب بر زن وپسرشد/مرداست علی صاحب اوصاف خدایی/باحب علی گوهر ایمان به ثمرشد/برشیعه اوگلشن تبریک بگویید/ابلیس برو ازبرتو روز خطرشد/درنسل علی جلوه کند آل محمد/چون خامنه ای رهبر شیعه به ظفرشد/تبریک بگو مهدی و آن روز ظهورش/بردشمن او معرکه ها بهرضررشد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۵
محمد حاجی پور
هرکجامینگرم قبله دلهاعلی است/عزت کل بشرکعبه یکتاعلی است/درتجلی حقیقت سبب کل وجود/برترین بنده حق آیت زیباعلی است/حجت خوب الهی به جهان یک الگو/سوی مخلوق خداسید و مولاعلی است/روزمیلادعلی شاد بود پیغمبر/همسرویارووفاداری زهراعلی است/یاوردین محمد وهمه قرآنش/ازبرشیعه او رهبر و آقاعلی است/منقبت رشک برد وصف علی رادارد/شافع روزجزا صاحب عقباعلی است/عشق او جلوه گرگوهرایمان بشر/کشتی دین نبی گوهردریاعلی است/دشمن حضرت اوسینه کافردارد/عامل لطف خدابرکت جانهاعلی است/نسل اوبهربشررهبرایران دارد/شوکت شیعه اوبرکت دنیاعلی است/اسوه حضرت مهدی همه جا حیدرشد/گنج زیبای عدالت رخ تنها علی است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۵
محمد حاجی پور
روزمیلادعلی کن آرزو/اندراینجاکن سعادت جستجو/کعبه رویش باز شدبرمرتضی/بهرذکرنام مولاکن وضو/شدسرآغازپرستش باعلی/پیش ایزددرنمازت گفتگو/اووصی وافتخار احمداست/پرنما ازجام کوثر یک سبو/مثل حیدرنیست کس رادرمَثل/باولایت کسب فرما آبرو/حضرت اوکفو زهرای بتول/دشمن حیدر همیشه زشتخو/مرتضی قرآن ناطق نزدحق/شیعه در عیدعلی شدخنده رو/وصف اواوج کمالات بشر/حب حیدردل نماید شستشو/مثل باران رحمتش باشد زیاد/لطف اوشامل شود حتی عدو/سیزده ماه رجب عیدی بزرگ/حضرت مهدی مرید ناب او/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۴
محمد حاجی پور
آمده باتوسعادت یاعلی/گوهرناب ولایت یاعلی/حیدرکرارباشی در جهان/اسوه ای توبهرخلقت یا علی/روزمیلادت شکوه عالم است/حق زتو داردرضایت یاعلی/نام نیکت زمزم افلاکیان/باشماآید عدالت یاعلی/میشوی قرآن ناطق بهردین/درشماباشدامامت یاعلی/یاورخوب محمد درجهان/دشمنت داردشقاوت یاعلی/داده ای بردین و ایمان افتخار/صاحب روز قیامت یاعلی/روزمیلادت خداداردعطا/بر شما دارد عنایت یاعلی/شیعه تاروز قیامت باشماست/دست تودارد شفاعت یاعلی/سیزده ماه رجب شد گلفشان/عیدتو داردکرامت یا علی/تهنیت گویم به مهدی بهرتو/ده به ما دین وسلامت یاعلی/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۴
محمد حاجی پور
میلادحیدرآمده تابندگی معناشود/ازبرکت مولاعلی کل جهان زیبا شود/اوحجت ایزدنما شدبرترین بندگان/ازبهرشیعه حضرتش یک رهبرومولاشود/پیغمبرآخرزمان را یارو همراه آمده/اول مسلمان جهان نزدبشرآقاشود/گنج فضیلت های او بیحدبود درعالمی/درمقدم پاک علی خوشحال هم زهراشود/قرآن ناطق مرتضی اوصاف اوشد بیکران/براهل بیت مصطفی الگوی بی همتاشود/مهمان رب العالمین حیدربود بامادرش/خشنوداندر مقدمش آن کعبه یکتاشود/گنج ولایت راعلی برشیعیانش داده است/درروز میلادعلی خشنودی دلهاشود/تبریک برصاحب زمان جد شریفش آمده/مولاعلی مرتضی آن شافع عقباشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۳
محمد حاجی پور
باندبه وتوسل آید ظهور مولا/پایان غم بیاید بااو بسوی دنیا/ماه رجب که باشدازاو نشانه ای هست/آمادگی شیعه باشدبرای فردا/دشمن گرفته خنجراسلام رانشانه/ظلم وستم رسیده ازدشمنان به هرجا/اکنون جهان مارا ویروسهاگرفته/یارب مددبفرما حق عزیز زهرا/مهدی فقط امید شیعه ومسلمین است/بااوجهان بگردد آزاد وپاک وزیبا/براهل بیت احمد اووارث ولایت/ریشه کنی نماید ظلم و بد وستم ها/اینک ره پرستش درندبه و توسل/مهدی امیدعالم محبوب کل دلها/هرجمعه ای که آید یادش شودفراوان/یک لشکری برایش اندررکاب آقا/رهبروکل شیعه آماده ی ظهورند/بااو عدالت حق بسیارگشته معنا/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۳
محمد حاجی پور
روزمیلادعلی اصغرشده/شادمان ازاو چوپیغمبرشده/آمده باب الحوائج درجهان/موسم الطاف آن سرورشده/درولایت محوری سرباز دین/چون فدایی درره حیدرشده/طفل شش ماهه شده الگوی ما/مقدمش پرخیرچون کوثرشده/عشق بابایش حسین بن علی/نور چشمان چنین رهبرشده/کربلا گشته تجلی وصال/بهردین مصطفی پرپرشده/همره عباس و اکبر شدشهید/بهرشیعه اسوه برتر شده/حضرتش مشکل گشای عالم است/شافع والای درمحشرشده/او عموی حضرت صاحب زمان/دلبر آن حجت آخرشده/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۲
محمد حاجی پور
برشادی زیبای پیمبرصلوات/برنورخدا علی وحیدرصلوات/میلادجوادآمده درماه رجب/بروارث زهرا گل کوثرصلوات/آمد به جهان ابن رضا گوهردین/بر حجت حق ولی برترصلوات/گریده تقی مبارک این مولودش/برعشق رضاشافع محشرصلوات/اوحامل بر ولایت یزدان است/برنام تقی بگو سراسرصلوات/درشهرمدینه حضرتش برکت داد/برآن نهمین امام اطهرصلوات/شدمظهرجود وبخشش ورحمت حق/برعزت دین ولی ورهبرصلوات/الگوی بشر گشته کنون ابن رضا/برروضه رضوان رخ سرورصلوات/مشتاق عطای کاظمینش هستیم/بردست کریم پر زگوهرصلوات/درنسل شریف اونگرمهدی را/برجد کریم نورآخرصلوات/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۱
محمد حاجی پور
میلادتقی نورخدامیآید/آن حجت حق زکبریامیآید/تبریک بگوبه هشتمین گوهردین/چون گل پسر امام رضامیآید/همنام نبی عشق محمد باشد/درشهرمدینه آشنا میآید/ازنورعلی نور ولایت دارد/برشیعه او لطف وصفامیآید/بر فاطمه مادرش شده وارث حق/از کوثرایزدی ولامیآید/گردیده جواد اهل بیت احمد/الگوی امامت و وفا میآید/شدحجت شیعیان برای دنیا/آن وارث برکرب وبلامیآید/از یُمن ولادتش جهان نورانی است/درگلشن مولاچوشفامیآید/تبریک به رهبری وبرامت او/باجشن ولادتش عطامیآید/خندان شده صاحب الزمان درعیدش/محبوب همه آل عبامیآید/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۱
محمد حاجی پور
میلادتقی امام دین آمده است/از سوی خدا نورمبین آمده است/در نسل نبی جواد امت باشد/آن حجت سوی مسلمین آمده است/اوابن رضا و وارث پاک علی است/اسوه زبرای مومنین آمده است/از گلشن اوولایت حق جاری است/بر فاطمه هم مثل نگین آمده است/با نام تقی کوثر ایزد جاری است/بر شیعه نگر خُلدبرین آمده است/او مظهرلطف ایزد وبخشش حق/چون عشق امام هشتمین آمده است/ای شیعه برو توسلی براوکن/درنزدخدا نورویقین آمده است/از مقدم او رحمت ایزد جاری است/برکت چه فراوان به زمین آمده است/اومژده دهد زمهدی وروز ظهور/آن جدامام آخرین آمده است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۰
محمد حاجی پور
دستورخوب یزدان امدادبرفقیران/باشد پیام قرآن امدادبریتیمان/در پرتوپرستش احسان به شیعه گردد/یک شرط برمسلمان امداد بر فقیران/ازاهل بیت احمد آموختیم عطارا/میثاق با شهیدان امدادبر فقیران/اسلام گفته برمایارفقیر باشیم/راضی نما یتیمان امدادبر فقیران/یاریگرولایت احسان کند به مردم/گشته شعاریاران امداد بر فقیران/راه امام امت برشیعیان چنین است/شداشتیاق ایران امداد برفقیران/ماتابع ولایت اندررکاب رهبر/شرط فروغ ایمان امدادبر فقیران/ماعاشق بهشت و رضوان حق تعالی/هرجاشکوه انسان امداد بر فقیران/مهدی وآن ظهورش بهر عدالت آید/تکریم مستمندان امداد برفقیران/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۵۰
محمد حاجی پور
ای مسلمان تاتوانی هرکجااحسان نما/بهراخلاص وصفامحض خدا احسان نما/میرسد دست خداقبل فقیران این کمک/دردلت بامعرفت شوری بپااحسان نما/گوهرقرآن و عترت امربرخوبی دهند/باولایت باش ازروی عطااحسان نما/نیکی توجاودانه هست تاروزجزاء/از برای حق و پاداش ورضااحسان نما/اهل بیت مصطفی فرمان یاری داده اند/بابصیرت باش نزدمقتدا احسان نما/گوهراحسان تونزد خدا ارزنده است/گرکه داری بهردین خود وفااحسان نما/مستمندان و یتیمان بندگان ایزدند/قلب خودرا در تجلی ده شفااحسان نما/هم امام وهم شهیدان اهل نیکی بوده اند/یادداده سوی ماهم کربلا احسان نما/باولایت تاظهورمهدوی اندر رکاب/خویش راازنفس وشیطان کن جدااحسان نما/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۴۹
محمد حاجی پور
ای برادر ارزشت ایمان توست/پیش ایزد دست دراحسان توست/گوهر خوب پرستش شرط حق/اعتقادت بر خدا رحمان توست/گشته است قرآن وعترت رهگشا/باعث پیروزی وسامان توست/ریشه دین در ولایت محوری است/هربصیرت لطف از یزدان توست/گرکمک کردی فقیران را زیاد/روضه رضوان فقط ارزان توست/ازیتیمان دستگیری میکنی/آن دعایش درد را درمان توست/پاک کن ازدیده اش اشک یتیم/گوهر خوب رضابرجان توست/باش دلسوز تمام بندگان/جمع هرثروت فقط زندان توست/میشود الگوی شیعه اهل بیت/کن توسل که همان عرفان توست/رهبری دارد کمک برمسلمین/باولایت شادمان ایران توست/حضرت مهدی تشکر میکند/آن امام آخرین جانان توست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۴۹
محمد حاجی پور
گریه بااشک دارداین فراق وانتظار/سختی بهرمسلمان درجهان شد آشکار/دشمنان دین احمدخنجراز رو بسته اند/ابتلای خلق عالم ناگوار و بیشمار/وقت آن گشته که شیعه بادعا کاری کند/باتوسل صدعنایت میکند پروردگار/درکنارعلم ودانش قدرت ایمان که هست/تلخی در زندگانی میرود درروزگار/وحدت و ایثار امت رهگشای مشکلات/عشق بر آل محمد بهرشیعه افتخار/با ولایت محوریها میشودآرامشی/بعد سختی زمستان میرسد فصل بهار/ازبصیرت ملت ما مشکلاتش حل شود/رهبرفرزانه مادرجهان چون ذوالفقار/زمزم آمادگیها برظهور مهدی است/این حوادث یک نشانی برفرج ازکردگار/وقت هم عهدی شیعه باامام آخراست/ناگهان مهدی بیاید درجهانِ بیقرار/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۲۰
محمد حاجی پور
هرلحظه برزبانها ذکرخدابیاید/با عشق آل احمد دفع بلابیاید/اندر دعای شیعه فریادها بلنداست/یک روز صاحب مابا نینوابیاید/بر مسلمین عالم سخت است روزگارش/درمان دردمومن اندر ولا بیاید/آخرزمان رسیده با امتحان ایزد/بهرمقام انسان صد ابتلابیاید/قرآن وعترت حق بهرسعادت آمد/در پرتو ولایت برجان شفابیاید/ما عاشقان حیدرگریه کن حسینیم/زهرابرای زاری تاکربلابیاید/بر دشمن ولایت عمارگونه باشیم/اندربصیرت ما لطف وصفا بیاید/وقت است با نیایش دفع بلا بگردد/درهرنماز شیعه فیض دعا بیاید/آمادگی شیعه اندر رکاب رهبر/وقت ظهور مهدی بااو دوا بیاید/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۹
محمد حاجی پور
ماه رجب درمان دردهر مسلمان/بالا برد دین و ولاوصبر وایمان/درپرتو قرآن وعترت سربلندی است/باشد دعا یک ارتباط خوب یزدان/رحمت فراوان میشود ازبهرشیعه/ماهی که استغفار دارد بهرانسان/بامغفرت نزدیک رب العالمین شو/هرمشکلی بالطف حق گرددچه آسان/ماه ولایت محوری ازعشق حیدر/از عشق او برشیعیان گردیده احسان/ماهی که عید مبعث پیغمبرماست/نازل شده جبریل براحمد فراوان/ با پاکی دل بروصال حق وضوکن/عزت ببارد از نمازت مثل باران/ماه رجب دارد نشانی سوی مهدی/بهرظهور حضرتش آماده یاران/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ اسفند ۹۸ ، ۰۵:۱۹
محمد حاجی پور
صبح جمعه ندبه خوان یوسف زهرا شویم/منتظر ازبهرلطف حضرت یکتاشویم/یوسفش خلوت نشین دروصال ایزد است/از فراق آن یگانه راهی صحراشویم/گریه واشک و توسل سوی مولا رهگشاست/با ولایت محوریهاهمدم آقاشویم/توبه ی اندررجب شُویَد گناهان وجود/پاکی دل کسب کردن بازهم زیبا شویم/جبهه سجده بساید عاشقش اندرنماز/اشکریز باتوسل از بر مولاشویم/اوامید اهل بیت وهر مسلمان گشته است/همره او اشک ریز روز عاشوراشویم/کسب کن آمادگیها دررکاب نائبش/جزءیاران فدایی مرهم دلهاشویم/میرسد روز ظهورش ناگهانی درزمین/جانفشان برولایت اندراین دنیاشویم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۲۹
محمد حاجی پور
آرزودارم که امشب مملو ایمان شوم/سربلنددرعبادت بنده رحمان شوم/درتجلی حقیقت عاشق کوی وصال/مستحق لطف ایزد شامل احسان شوم/بادعاتانیمه شب گلشنی ازمعرفت/ازدوچشم اشکبارم دیده ی باران شوم/عاشق براهل بیت مصطفی گردیده ام/آرزو دارم که من هم جمله یاران شوم/باولایت محوری هامیشود تاعرش رفت/عامل بر درسهای عترت وقرآن شوم/جمعه ماه رجب را میشود سوی کمال/درحریم حضرت حق اندکی مهمان شوم/شوروحال در عبادت بابصیرت رهگشاست/یک قدم اندرتجلی جلوه انسان شوم/آرزو دارم همیشه دررکاب رهبرم/چون شهیدان من فدای رهبرایران شوم/دوست دارم وصل باشم تا ظهور مهدوی/باولایت تاشهادت همره جانان شوم/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۲۸
محمد حاجی پور
ازدیده خون فشاندماتم سرای هادی/اشکی مثال دریاجاری برای هادی/درعالم پرستش الگوی بندگان است/غم آمده به دنیااندر عزای هادی/ابن الرضای ثانی قرآن ناطق حق/شیعه زبرکت او گیردعطای هادی/دراهل بیت احمد باب هدایت دین/شیعه به سامرایش باشدگدای هادی/وارث به علم حیدر آن گلشن امامت/اسلام ودین احمد دارد نوای هادی/ازکوثر ولایت داردنشان زهرا/صدافتخاردارد هرکس رضای هادی/بردشمنان مولا ننگ است تاقیامت/بهرش عذاب محشرازآن خدای هادی/بازهرکین دشمن اورفته با شهادت/بایدبگیرم ازحق هردم ولای هادی/اوجدمهدویت داده بشارتش را/وقت ظهوردارد مولا صفای هادی/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۸ ، ۰۷:۲۸
محمد حاجی پور
ماه رجب صدلطف بر ابراردارد/گنج دعا و روح استغفاردارد/دربندگی حق شود هرجاسرآمد/بهر مناجات سحر بیدار دارد/ماه خدا ماه ولایت ماه نوراست/میلادحیدر از برایثار دارد/عیدمحمد مبعثش در انتهایش/الطاف بسیاری دراین دادار دارد/باتوبه انسان میشود نزدیک نزدیک/توفیق دلها با ولایت کار دارد/دراعتکافش تاوصال حق رهی نیست/از زینب کبری چنان آثار دارد/گفتند درآن از علامتهای مهدی است/توفیق سوی شیعه و دیدار دارد/ازبهرسفیانی خراسانی یمانی/وقت خروجش درجهان اخبار دارد/یارب مددکن دررکاب رهبر خود/دنیا ببیند لشکرش مختاردارد/سوی ظهور مهدوی آماده باش است/ازشیعیان او یاور بسیاردارد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۴۳
محمد حاجی پور
دراول ماه رجب عالم بنام باقر است/برکت ولطف ایزدی محض امام باقراست/همنام پیغمبربود آن پنجمینِ اهل بیت/آن قله دانش فقط گنج همام باقراست/وارث برای مرتضی یک شاخه ای ازکوثرش/آنجاحسین ومجتبی جدگرام باقر است/باعلم پیغمبرکند تفسیرقرآن حضرتش/درگوش شاگران او شور کلام باقراست/ازروز میلادش خدا دانش فراوان گشته است/هرقله ای دربرتری اسم مدام باقراست/اوخانه سجادرا رونق به دنیاداده است/اینک ولایت محوری لطف تمام باقر است/اخلاق نیک حضرتش بوی محمد میدهد/خاک بقیع وکربلا توصیف گام باقراست/تبریک بر صاحب زمان باشیعیان ورهبری/بهردعاهای فرج دنیا بکام باقراست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۴۲
محمد حاجی پور
باقرعلم پیمبربنده یکتارسید/اسوه خوب پرستش گوهردنیارسید/ازبر قرآن وعترت حضرت اوافتخار/جلوه های دانش حق همره طاها رسید/پنجمین نورهدایت سوی احمد آمده/وارث علم علی وسید و مولارسید/ازتبارفاطمیه مثل کوثر گشته است/شیعیان مرتضی راگوهر والارسید/حضرت باقربرای کربلایک شاهد است/مظهرلطف وعطاو بخشش آقارسید/نورباران از قدومش شدمدینه ناگهان/برولایت حضرت اوسیدوهمتارسید/یاوردین محمدپنجمینِ اختراست/بررئیس مذهب ما برترین بابارسید/درقیامت میشوداو یک شفیع بی نظیر/باقرآل محمدچون گلی زیبارسید/تاظهور مهدویت حضرتش دارددعا/دلبر اسلام وقرآن شافع عقبارسید/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۴۲
محمد حاجی پور
ماه رجب باجلوه خوب عبادت میرسد/اینک نسیم رحمتی بهر عنایت میرسد/ازسوی ایزد مغفرت بهرمسلمان آمده/درعشق بازی با خدا گنج سعادت میرسد/قرآن و عترت در رجب مونس برای شیعیان/دارالشفای بندگی ماه ولایت میرسد/ماهی که استغفار را تعلیم داده بربشر/درگلشن دلدادگی صدهابشارت میرسد/اندررجب پروازکن بابندگی سوی خدا/بر شیعیان لطف ورضا هم ازامامت میرسد/ماه طلوع بندگی بازمزم اخلاصها/نابودی شیطان دون با این شجاعت میرسد/سرفصل یک آمادگی برمهدی وروزفرج/بهرظهور حضرتش درآن علامت میرسد/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۴۲
محمد حاجی پور
ایران انقلابی ازلطف کردگاراست/از برکت شهیدان دراوج افتخاراست/راه امام راحل تاانقلاب مهدی است/باگوهر ولایت این اصل استوار است/درجمعه بصیرت با رای خود سرافراز/باانتخاب اصلح مشکل گشای کاراست/این شورانقلابی نابود کرده دشمن/اینک کلام رهبر مانندذوالفقاراست/سرفصل این حماسه عشق ولایت اوست/بهر وصال رهبرهردیده بیقراراست/با شورحاج قاسم شدبیمه کشورما/با زمزم شهیدان این قلبهابهاراست/رحمت رسدفراوان باشورانتخابات/گلواژه بصیرت آهنگ روزگاراست/اسفندو دوم آن برپاشده حماسه/یک مجلس ولایی تفسیرآشکاراست/ایران انقلابی اندررکاب مهدی است/سوی ظهورمولاپایان انتظار است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۸ ، ۰۶:۴۱
محمد حاجی پور
شورحضورایران آوای کوی مهدی/هرلحظه میکشاند مارابسوی مهدی/دنیانظاره گرشد برکار انتخابات/ما راکه میشناسد ازبهرروی مهدی/باید برای مولا آماده فرج شد/تااین جهان بگیردآن خُلق وخوی مهدی/درجمعه باولایت مارهسپارعشقیم/اندروطن بپیچدهرلحظه بوی مهدی/همراه با شهیدان راه امام رفتیم/اندررکاب رهبردرجستجوی مهدی/بایادحاج قاسم این شورمافراوان/گشته شهادت اویادعموی مهدی/آماده ملت ما بهرشکست دشمن/باشد شکوه ایران باگفتگوی مهدی/این رای تک تک ماتیری بسوی شیطان/هرقلب با بصیرت در آرزوی مهدی/روزظهور مولا ناگاه رخ نماید/برترز این جهان است یک تار موی مهدی/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۲۹
محمد حاجی پور
ملت ایران حماسه ساز دوران میشود/دشمن ابلیس وخارچشم شیطان میشود/میزندسیلی سختی سوی آمریکائیان/قوت قلبی برای کل ایران میشود/رای اوتیری به چشم غربی وآل یهود/تقویت درکل کشور دین وایمان میشود/جمعه اسفند گرددافتخارشیعیان/مشکلات کشورماباز آسان میشود/این حضور عاشقانه باولایت محوری است/شادمان قلب امام وهم شهیدان میشود/انتخابات است و وقت دلسپاری برولی/سوی اجرای عدالت زنگ سامان میشود/ملت ایران به عشق ایزد وآل نبی/جاودانه درجهان الگوی خوبان میشود/رای براصلح همیشه کارسازمشکلات/دررکاب رهبرما مردمیدان میشود/ملت ایران سراسرخواستارمهدی است/بر ظهورش جانفشان وجزء یاران میشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۳
محمد حاجی پور
رای ما برمکتب ناب سلیمانی نکوست/دلسپاری برولایت بهر ایرانی نکوست/انتخابات است و وقت اقتدارو انتخاب/یک حضور پرشکوهی مثل بارانی نکوست/مجلس ماانتظارش سوی یار رهبری/مجمعی از پیروانش مردطوفانی نکوست/رای ماتیری به دشمن تا شکست کاملش/یاری دین وولایت کارانسانی نکوست/مجلس ناب و ولایی راهکار مشکلات/زنگ بیداری ملت تابه سامانی نکوست/جمعه اسفند باشدیک شکوه افتخار/جلوه های باشکوه ناب واحسانی نکوست/گام دوم راولایت باجوانان شرح داد/رهبری مسلمین برآن خراسانی نکوست/یک حضوربا بصیرت انتظارمهدی است/تاظهور حضرتش آن لطف رحمانی نکوست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۳
محمد حاجی پور
رای ماتیری به چشم دشمنان انقلاب/قوت قلبی برای دوستان انقلاب/کشورایران بگردد اسوه در روی زمین/نوردیده درجهان بر عاشقان انقلاب/رای باعلم وبصیرت تاسرافرازی رود/مردم دنیانگاهش بر نشان انقلاب/وحدت وخلق حماسه با ولایت محوری است/رهبرفرزانه باشد آن امان انقلاب/باولایت تا شهادت عشق هرایرانی است/تیر عزت رانشانه درکمان انقلاب/نهضت اسلامی ما بهرمهدی وظهور/عشق مولابهرعالم گلفشان انقلاب/انتخاب اصلح مابا تجلی حضور/میدهد روح امیدی سوی جان انقلاب/مجلسی اهل بصیرت باولایت محوری/نور چشم ملت ماشدضمان انقلاب/دوره آخرزمان و یاری مهدی شده/تاظهور مهدویت یاوران انقلاب/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۲
محمد حاجی پور
دوره هجران مهدی روبه پایان میشود/سختی کل بشردلتنگ آسان میشود/زجرها داردمسلمان ظلمها گشته زیاد/غربت دل ازبرای اهل ایمان میشود/اهل بیت مصطفی را دشمنیها شد زیاد/مثل شمرو حرمله ابلیس دوران میشود/درستم بر شیعیان تاانتهایش رفته اند/از بلای ناگهانی چشم گریان میشود/انقلابی ازخمینی اسوه دنیاشده/چون تمام اهل عالم نام ایران میشود/ملتش ایثارگر درخط وراه اهل بیت/چون سلیمانی فدایش باشهیدان میشود/بعدروح الله باشد مقتدا سیدعلی/آیتی رهبربرایش ازخراسان میشود/لشکرصاحب زمان رابرده تا آمادگی/صدهزاران انقلابی مرد میدان میشود/درعراق وسوریه یا دریمن دارد حضور/نام اوآرامشی بهرمسلمان میشود/بادعاتعجیل گردد درظهورمهدوی/دوره عدل وولاو نور وقرآن میشود/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۲
محمد حاجی پور
وقت هم عهدی ایران باولایت آمده/امتحان وافتخاری سوی ملت آمده/انتخابات عظیمی ازبر ایران زمین/شوراسلام ولایی بابصیرت آمده/تیردرچشمان دشمن میزنداوج حضور/باولایت محوریها گنج وحدت آمده/بهرمجلس انتخاب یک وکیل باولا/سوی کشورجلوه هایی از سعادت آمده/اصلح هرانتخابی پیرو رهبربود/ازخمینی وشهیدان این وصیت آمده/دررکاب رهبرخود چون سلیمانی شویم/مالک وعمارهایی بر امامت آمده/انتخاباتی که آیدروز مرگ دشمنان/همره شوق حضوری گنج عزت آمده/لطف حق باآل احمد سوی ایران میرسد/حضرت سیدعلی هم باهدایت آمده/نقش داردکشورما درتجلی ظهور/حضرت مهدی امیدبر عدالت آمده/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۱
محمد حاجی پور
درفراقش حال طوفانی برای مهدی است/دیده پراشک وبارانی برای مهدی است/حالت واحساس دل شدمتصل تاعرش رب/قلب پرایمان رحمانی برای مهدی است/اهل بیت مصطفی راوصل بردل میکند/شوق دیدارش ز ایمانی برای مهدی است/مژده داده برظهورش هم خدا و مصطفی/روزگارخوب قرآنی برای مهدی است/باولایت تاشهادت شدچراغ راه او/دررکابش یارایرانی برای مهدی است/رهبرماشدخمینی بعد او سیدعلی/لشکرش راچون سلیمانی برای مهدی است/وقت اصلاح درون وزمزم آمادگی است/اسوه های ناب وانسانی برای مهدی است/سرزمین آرزوها وصل گرددتا فرج/رهبری همچون خراسانی برای مهدی است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۱
محمد حاجی پور
لطف ایزدهمه محبت زهراست/نور ایمان نگر عنایت زهراست/هرکه خواهدسعادت وجنت/بین کلیدش ولایت زهراست/کوثر احمدی به قرآن اوست/شیعه مشهور درارادت زهراست/همسر مرتضاست درعالم/ چون جهانی زرحمت زهراست/هر زنی گرفته ازبرش الگو/گلشن بانوان زعفت زهراست/تربیت رارسانده تا معراج/گوهرش درشهادت زهراست/مادراهل بیت کوثرایزد/مسلمین را بهارعزت زهراست/سوی دل او بصیرتی بخشد/لطف حق در رضایت زهراست/درقیامت شفیعه آن بانو/چشم مابرشفاعت زهراست/فاطمه اسوه شدبرِمهدی/برظهورش کرامت زهراست/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۰
محمد حاجی پور
لطف خدااندر رضای مادران است/یک گوشه چشمش درولای مادران است/زهراکرامت داده است برمرد وهرزن/گنج هدایت ازخدای مادران است/شدکوثرقرآن نگارآفرینش/مرغ سعادت درعطای مادران است/درزیر پای اوبود باغ بهشتی/ایمان ما هم ازصفای مادران است/در دامنش شدتربیت مثل شهیدان/شورولایت راوفای مادران است/باید ببوسی دست مادررا شب و روز/انسان کامل هم گدای مادران است/درخلوت دل باخدا ممنون او باش/توفیق انسان ازدعای مادران است/زهرای اطهراسوه هرمادری شد/روح حیاء اندرردای مادران است/آموختیم ازاو ولایت محوری را/درمان و دین ما دوای مادران است/صاحب زمان از فاطمه الگو گرفته/روزفرج هم آن شفای مادران است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۰
محمد حاجی پور
لبخندخدیجه مزدآن احسان است/چون فاطمه لطف ازبررحمان است/ازبهر نبی کوثرقرآن زهراست/او اسوه شیعیان بر ایمان است/سر چشمه رحمت خدا فاطمه شد/تفسیرولایت به خود قرآن است/همتای علی دختراحمدبه جهان/یاریگرمرتضی دراین سامان است/الگوی بشردختر ومادر زهراست/هر سخت زلطف حضرتش آسان است/درمکتب اوحسین وزینب وحسن/از تربیتش کل بشرحیران است/فرهنگ شهادت وبصیرت ازاوست/ازبهرخدا جان بشرقربان است/صدمالک و عمار زاوحاصل شد/درروزولادتش نبی خندان است/ازنوروجود او خمینی برسید/درقله افتخارحق ایران است/باخامنه ای که از تبارش باشد/آن لشکرمهدوی پراز یاران است/میلادبتول وعید مهدی زیباست/بردردبشر ظهوراو درمان است/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۸ ، ۱۴:۵۰
محمد حاجی پور