.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.
اشعار منتشر شده در این سایت از سروده های حجت الاسلام محمد حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است که مدیرنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی می باشد و در مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی انتشار می یابد
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با مدیر سایت در میان بگذارید
پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اربعین» ثبت شده است

اربعین درکربلاغوغای دیگر گشته است/چون درآنجاگل وغنچه بازپرپر گشته است/شاهدآن ماجراها زینب وسجادبود/روی نیزه چندروزی رأس سرورگشته است/آمده بعداسیری زینبش در کربلا/اشک جاری از برایش مثل کوثر گشته است/مصطفی وآل پاکش تاقیامت سوگوار/معرفت برجان شیعه بهر حیدرگشته است/این شکوه اربعینی انتظارش مهدی است/چشم دوز آن قیام نورآخر گشته است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۷ ، ۰۷:۰۹
محمد حاجی پور

عشق ومغناطیس مولا بین چه غوغاکرده است/نام زیبای حسینی پربه دنیاکرده است/اربعین حضرت اوگشته اقیانوس دین/شادمان قلب نبی وجان زهراکرده است/حب حیدررا فراوان داده بهر شیعیان/درحمایت ازولایت شورمعنا کرده است/کربلای حضرت او گشته است آتشفشان/وحدت وعزت همیشه سوی دل جاکرده است/اربعین آمادگی هابرظهور مهدی است/چون عدالت رابرایش بازبرپاکرده است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۷ ، ۰۶:۰۴
محمد حاجی پور

اربعین آمدنشان شیعیان عزت رسید/ازبرای اهل عالم موسم رحمت رسید/دشمنان راخارچشمی گشته این شوروشعور/مسلمین راتاقیامت جلوه وحدت رسید/عشق ثارالله برده عاشقان راکربلا/زندگی زائران را درجهان برکت رسید/زینب آمدبرسرقبرحسینش اشکبار/حضرت سجادوباقرجانب تربت رسید/گریه باران است آنجا تاظهورمهدوی/این حضوربا حماسه شیعه راآیت رسید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۲۷
محمد حاجی پور

یک اربعین پیاده تاکربلا سفرکن/همراه بااسیران تانینواسفرکن/به به چه حال خوبی زائرفراگرفته/بازمزم ولایت سوی خداسفر کن/ذکرحسین وزینب وردزبان عاشق/درکوی شیعیانش باآشنا سفرکن/داردعنایتی هم زهرابه این توسل/باحال معنویت بهرعطاسفرکن/دربین خیل زائرمهدی حضوردارد/خودرابعشق مولاکن مبتلاسفرکن/این اربعین نشانی بهرظهورمولا/درسختی ومرارت بهرولاسفرکن/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۲۶
محمد حاجی پور

اینک ره زیارت عشق است وشوروایمان/شداربعین مولاحامی دین و قرآن/درکربلا رسیده سجاد وزینب او/خیل زنان در آنجا همراه آن عزیزان/جابرزاشک وآهی سوی حسین آمد/زائرشده فراوان در جای پای ایشان/اینک ولی شناسی است دراربعین مولا/ایزد به شیعیانش بسیارکرده احسان/درهرکجای عالم شوری به پا بگردد/تاعزتی بگیرد هر شیعه مسلمان/لبیک یاحسینش بانگ زیارت اوست/سوی ظهور مهدی شدیاریش فراوان/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۲۵
محمد حاجی پور

زمزم عشق وتوسل درزمین سرمیرسد/صدشکوه وصدحماسه اربعین سرمیرسد/حضرت سجاد وزینب میرسند درکربلا/ناله های واحسینا اینچنین سرمیرسد/جابرآمددرحریم سرورش مولاحسین/اشک و آه جانگدار همنشین سرمیرسد/گریه های اهل بیت وناله های زینبین/مجلس سوگ حسین مه جبین سرمیرسد/شدزیارت بهرمولا آن نشان شیعه گی/آرزویی با صفا ودلنشین سرمیرسد/هرقدم تاکربلایش چشم رازمزم کند/اربعین باولای شاه دین سرمیرسد/ده تسلا زینبش راآمده سوی حرم/همرهی کن باولایت چون نگین سرمیرسد/حضرت مهدی همیشه زائر در کربلاست/ناگهان روزی امام آخرین سرمیرسد/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۷ ، ۰۶:۳۹
محمد حاجی پور

ماه صفرآمد به یاد اربعین باش/فکرحسین وزینبش روی زمین باش/درکربلا شد محشرکبرای ثانی/یادی ز سجاد و وداع آخرین باش/سرها به روی نیزه تاآن کوفه وشام/باکاروانی از اسارت همنشین باش/باخیزران زدبرلب ودندان مولا/برصبر زینب تاقیامت آفرین باش/کاخ ستم راکردویران خطبه هایش/آنجا فدایی بهرزین العابدین باش/سوی خرابه اشک شیعه هست جاری/دراین مصائب گریه هایت راحزین باش/باخطبه سجاد دشمن گشت رسوا/تاکربلا آن کاروانش راقرین باش/زینب رسیده اربعین سوی برادر/پای پیاده همره نورمبین باش/دشمن ازاین وحدت بگردد خوارورسوا/الگوی شیعه ازبرای مسلمین باش/دراربعین مهدی بما الطاف دارد/بهرظهورش مثل یاری دلنشین باش/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۱۵:۲۰
محمد حاجی پور

اربعین داردخدا ماراتماشا میکند/شور زیبای حسینی رابه دل جامیکند/درکمندعشق مولا عالمی گشته اسیر/این توسل وارادت شاد زهرامیکند/زینب آمدکربلاوشیعیان همراه او/زائران بیشماری عشق پیدامیکند/اشک دیده حزن قلب وبرزبان نام حسین/شیعه را دلدادگیها بازمعنامیکند/اربعین گشته حماسه تاظهورمهدوی/دشمنان دین ماراباز رسوا میکند/یوسف زهراشعارش یالثارات الحسین/صدگره از کار شیعه بافرج وامیکند/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۶ ، ۰۸:۵۱
محمد حاجی پور

اربعین آمادگی شیعه باشدتاظهور/معنی عشق وحماسه موسم شوروشعور/کربلادلدادگیها برحسین وزینب است/آمده خیل عظیمی درتجلای حضور/میدهدگنج بصیرت شیعه رادرهر زمان/معرفت بهرولایت بایقینی پرزشور/اربعین یعنی حسین هرزمان رایارباش/یک جهان دشمن شناسی ریشه کن هرظلم وزور/یاورصاحب زمان شو تاظهورش رخ دهد/اربعین برشیعه باشد افتخارات وغرور/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۰۴:۲۸
محمد حاجی پور

یارب عنایتی کن دلتنگ کربلایم/دلبسته حسین وعباس ونینوایم/یک اربعین رسیده تاعشق سربگیرد/خواهان یک زیارت از جانب خدایم/لبیک گوی زینب بهرحسین مظلوم/درسنگرولایت آماده جانفدایم/سوز درون سینه آن قتلگاه مولاست/اشکی نثار حضرت با زمزم دعایم/یک اربعین حماسه برپا شده به عالم/اندر رکاب رهبر سرباز مقتدایم/سوی ظهورمهدی این راه اربعین است/یارب عنایتی کن تا کربلا بیایم/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۶ ، ۰۴:۰۲
محمد حاجی پور

یک اربعین پیاده تاکربلا سفرکن/همراه با اسیران تانینوا سفرکن/به به چه حال خوبی زائرفراگرفته/با زمزم ولایت سوی خدا سفر کن/ذکرحسین وزینب ورد زبان عاشق/در کوی شیعیانش باآشنا سفرکن/دارد عنایتی هم زهرابه این توسل/باحال معنویت بهر عطا سفرکن/دربین خیل زائرمهدی حضور دارد/خودرابه عشق مولاکن مبتلاسفرکن/این اربعین نشانی بهرظهورمولاست/درسختی ومرارت بهرولاسفرکن/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۰۵:۴۴
محمد حاجی پور

بنگرشکوه دین را گنج زمین رسیده/اشک و حماسه هایی برمسلمین رسیده/تاکربلا روان است سیل حسین گویان/وقت نشان شیعه برمومنین رسیده/مرهم برای زینب شد گامهای زائر/ترکیب عشق وایمان باحق چنین رسیده/اندرمجالس ما عباس کرده غوغا/هنگام سربلندی ازبهردین رسیده/ذکر حسین وزینب پرکرده کل عالم/گنجینه ولایت همچون نگین رسیده/شیعه همیشه باشدآماده بهرمولا/بهر ظهور مهدی یک اربعین رسیده/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۶ ، ۰۵:۴۳
محمد حاجی پور

اربعین اینک حماسه برحضورمهدی است/اربعین درانتظاربزم نورمهدی است/خواهد آمد روزگاری منتقم باذوالفقار/اربعین در کربلایش پرزشورمهدی است/باشدآن وصف حسینی درکلام انبیاء/اربعین مثل کتاب وآن زبور مهدی است/شیعه ورهبرمهیا بهردین احمد است/اربعین شوری گرفتن ازشعورمهدی است/عاشقی معنا شده درکوی مهدی یاوری/اربعین یک گام دیگرتاظهورمهدی است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۲۰:۴۰
محمد حاجی پور

آسمان غم برای شیعیان شداربعین/مظهر دلدادگی اندرجهان شداربعین/زینب آمدکربلا شد خیمه ماتم بپا/یک حماسه ازبرای عاشقان شداربعین/زمزم چشم ودل وجان بازنالان میشود/ازمصیبت اشکباران آسمان شداربعین/خیل زوارش چوجابرعاشقی معناکنند/باولایت بیعت این مومنان شد اربعین/یوسف زهراتمنایش حسین وزینب است/برظهوراوفراهم یک نشان شداربعین /


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۵ ، ۰۵:۳۵
محمد حاجی پور

یک اربعین حماسه درکربلارسیده/ماتم به دل زشورخون خدارسیده/صدخیمه عزایی بر پاست بامصیبت/سجادوزینب او درنینوا رسیده/جابربه اشک دیده خاک حسین شوید/زائربرای مولایک آشنارسیده/اینک برای زینب لبیک گوی بسیار/یاران بیشماری پراز ولارسیده/وقت ظهورمهدی یک یاحسین خواهد/درکربلای مولا عشق ووفارسیده/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۵ ، ۲۰:۳۳
محمد حاجی پور

اربعین عاشقی یک جلوه ایمانی است/قلب شیعه بهرزینب پرغم وطوفانی است/سیل زوارحسینی راهی تاکربلاست/این حماسه تا قیامت عزت انسانی است/دورمی سازد ز مومن حب مولاهربدی/دشمن حیدر همیشه نیتش شیطانی است/برگلاب چشم شیعه با بصیرت شدثواب/باولایت حس وحال قلبها روحانی است/میرسد کم کم زمان آن ظهور منتقم/میرود سختی ومشکل دوره آسانی است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۵ ، ۱۴:۳۵
محمد حاجی پور

اربعین جانها فدایت یاحسین/آمده تاکربلایت یاحسین/زینب و جابر رسیده درحرم/کل عالم آشنایت یاحسین/اشک چشمان گونه ها را ترکند/گریه ها شد دررثایت یاحسین/باز تکراراست عاشورای غم/آمده زائربرایت یاحسین/حضرت سجادو زینب درخروش/جان ماپر ازولایت یاحسین/یوسف زهرابه عشقت مبتلاست/دائما گویدصدایت یاحسین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۲۸
محمد حاجی پور

اربعین درکربلایک انقلاب دیگراست/مظهردلدادگی برشیعیان حیدراست/در جهان شوری بپاشدازحسین وزینبش/آن نشان شیعه بودن اربعین سروراست/همره خیل محبین اشکهاوناله هاست/کربلابااین حماسه جلوه ای ازمحشر است/عشق زیبای حسینی دل برد تانینوا/زمزم چشمان برایش جاری ازکوثراست/اربعین آمادگی رامیدهد بهرظهوراست/دررکاب مهدی او امتی با رهبراست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۵ ، ۰۶:۰۴
محمد حاجی پور

اربعین پیوندناب امتی بامقتداست/کعبه آمال شیعه تاقیامت کربلاست/حضرت سجاد و زینب نینوایی گشته اند/عشق وشوری جاودانه دردل مومن بپاست/جابرو خیل عظیمی زائرکوی حسین/روزمیثاق امام و امت بی انتهاست/زائرین حضرت او در تکاپوی وصال/طورسینای ولایت سرزمین نینواست/اربعین تفسیرمهدی یاوری درعصر ما/رهبروامت برای آن ظهورش همصداست /


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آبان ۹۵ ، ۱۰:۲۷
محمد حاجی پور

زائرکوی حسینی درمسیرکربلاست/اربعین وقت حماسه عاشقی بهرخداست/سیل انسانهای مومن راهیان کوی دوست/بهرهر گامی زچشمان اشکهایی باصفاست/این همه شورحسینی شدرفیق قافله/همره زینب و جابرزائربر نینواست/میکند نومید دشمن این همه دلدادگی/شورعشاق حسینی بهرعالم آشناست/اربعین آمادگیها از بر روز ظهور/دلسپاری برولایت درولا و در وفاست/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۵ ، ۱۹:۱۶
محمد حاجی پور

پای پیاده میرودزائربه سوی کربلا/عشق فراوانش نگربهرحسین ونینوا/جاپای زینب می نهدیاجابرواهل حرم/اشکی زچشمان میچکدباشدبرای دل شفا/اندرمسیرعاشقی خارمغیلان سخت نیست/شورحسینی میدهد برشیعیان درس وفا/دراربعینی کربلاغوغای محشرمیشود/پیمان باسجاد را شیعه ببندد از ولا/مهدی عنایتها کند بر زائرین اربعین/اینک فراهم میکند بهرظهوراو خدا/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۵ ، ۰۶:۳۵
محمد حاجی پور

تفسیردین وقرآن درخط اربعین است/ایمان و عشق وتقوامنشور مومنین است/درراه کربلا بین زوار بیشماری/عشق حسین وزینب مملو درزمین است/این اشک دیده شوید قلب وگناه جان را/پیوند باولایت حرف خداو دین است/بنگرشکوه شیعه درگلشن بصیرت /لبیک گوی زینب این موج مسلمین است/سوی ظهورمهدی این راه می کشاند/شیعه درانتظار آن نور آخرین است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۵ ، ۰۶:۳۳
محمد حاجی پور

اربعین باعشق وایمان بین چه غوغامیکند/بهرشیعه یک زیارت رامهیامیکند/درکمندعشق بازی شورعاشورادهد/خیمه وموکب فراوان بین که برپامیکند/یاحسین ویادزینب همدم برزائرین/این مسیرکربلارابه چه زیبامیکند/بابصیرت این ولایت گوهری بی انتهاست/چون مهیاشیعیان را بهرمولامیکند/تا ظهور مهدویت حق دهد برما امید/اربعین ما را مطیع محض آقا میکند/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۰۵:۴۷
محمد حاجی پور

عشق وایمان شیعیان راکربلایی میکند/بهرزوارحسینی دلربایی میکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی میکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی میکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی میکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی میکند/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۵ ، ۰۵:۴۵
محمد حاجی پور

اربعین آمدهمه دلها روان کوی حسین/می رود شیعه زهرجای جهان سوی حسین/عشق ثارالله دارد زمزم دلدادگی/پرنموده کل عالم تاابدبوی حسین/زمزم چشمان ز گریه رود جاری میکند/شیعه میگیرد زمولا خصلت وخوی حسین/کربلا مهمان نموده زائرانی بیشمار/آرزوی چشم عاشق دیدن روی حسین/حضرت مهدی عنایت دارد او بر زائرین/آن شعار درظهورش شدتکاپوی حسین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۵ ، ۱۷:۵۰
محمد حاجی پور

راهی تاکربلا چشمان زمزم میشود/اربعین شاه دین کاشانه غم میشود/آمده زینب به دشت کربلاباشورو شین/مجلسی برپا در آنجاپرزماتم میشود/عشق زیبای حسینی میبرد ما را حرم/این وفاداری نگرایمان محکم میشود/گریه درطول مسیرو حال زائر باصفاست/بهرپیوند ولایت بین چه همدم میشود/اربعین آماده باش شیعه تاروز ظهور/چون فداازبهرمهدی کل عالم میشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۶:۵۸
محمد حاجی پور

اربعین درکربلا غوغای محشرمیشود/چون بپا غمنامه سبط پیمبرمیشود/آمده زینب به دیدار حسینش باشتاب/غمگسارش فاطمه احمدو حیدرمیشود/همره جابرعطیه آمده تا کربلا/شورعاشورای دیگرنزد سرورمیشود/هست لبیک به زینب آن شعارشیعیان/در دفاع ازولایت شاد رهبرمیشود/اربعین و کربلاآماده ازبهر فرج/شیعه هم آماده باش نورآخرمیشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۵ ، ۰۶:۳۴
محمد حاجی پور

ترکیب عشق وایمان درخط اربعین است/فرموده ولایت مولای ما امین است/ایمان مومنین را بنگرکند تجلی/عشق حسین و زینب باشور همنشین است/باشد شکوه شیعه سرفصل دلبریها/بالاترین تجلی در خطه زمین است/یاران کربلایی باگریه سر رسیدند/اکنون حریم آقا مانند یک نگین است/برلب نشسته هردم صدیاحسین و عباس/این ذکر زائرینش بنگرچه دلنشین است/مهدی دعا نماید درحق این عزیزان/غوغای کربلایی منشور مومنین است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۴ ، ۰۷:۳۸
محمد حاجی پور

اربعین نامی که دل راسوی مولا میبرد/عشق و ایمان راسراسر بهرآقا میبرد/درکمند عشق بازی شوربرپا کرده است/عالمی راتا قیامت سوی زهرا میبرد/آمده سجاد وزینب بر سرقبرحسین/ناگهان دلهای شیعه را به آنجا میبرد/جابرآید درحریم سرور آزادگان/جسم وجان مومنین رابین چه زیبا میبرد/اشکها مانند رودی سوی اقیانوس غم/هم نوا با آل احمد کل دنیا میبرد/رهبرفرزانه ما در رکاب مهدی است/برظهور یوسف حق کام دلها میبرد/عشق ثارالله باشد مرهم عصر ظهور/عاشقان کربلا را ذات یکتا میبرد/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۴ ، ۰۷:۳۷
محمد حاجی پور
دلها روان سوی خراسان رضا شد/مانند روز اربعین و کربلا شد/در ماتم هشتم ولی و حجت حق/طوفان عشق و ماتم شیعه بپا شد/می خواند او ما را بسوی شهر مشهد/بر زائرینش رحمت ایزد عطا شد/دلدادگان کوی او سیل خروشان / شیعه جوار مرقدش حاجت روا شد/خوش حالتی زائر شده پای پیاده/از سوی مولا قلب او پراز صفا شد/راز درون سینه ها مهر و ولایش/بنگرحریم حضرتش ماتم سرا شد/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۱۸:۱۲
محمد حاجی پور
در آخرماه صفر دل را خراسانی نما/مانند روز اربعین این قلب طوفانی نما/عشاق مولا را نگرهرکس به مشهدمیرود/با رفتن سوی حرم خودرا تو ایمانی نما/از اشک دیده میشودیک رود را جاری کنی/برآن کویر قلبها دین راگلستانی نما/دربارگاه قدس او صدها عطایت می دهند / شیطان و نفس خویشتن را بازقربانی نما/هم رهبری و امتش دلداده کوی رضا / با عشق آل مصطفی عزت به ایرانی نما/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۱۷:۳۷
محمد حاجی پور
اربعین چشم بشراشک فراهم دارد/دردلش غصه وغم بهر محرم دارد/می رسدقافله سرخ حسینی ازره/ ازبرشیعه نگرآیت محکم دارد/زینب و حضرت سجاد رسدکرببلا/اولین زائردرعرصه ماتم دارد/سوگواراست برایش به جهان دخت نبی/همه ذرات نگرازبراو غم دارد/قدکمانی شده زینب برآن پور علی/اشک جاری زبرش چشمه زمزم دارد/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۳ ، ۰۵:۳۵
محمد حاجی پور
عشق اندر کربلا دارد تجلی وحضور/زمزم دلدادگیها میشود دریای نور/شیعیان درهر کجایی فکرعاشورائیان / نقشه ابلیس و دشمن بهرما بسیار دور/اربعین و فوج فوج عاشقان باولا/باعث عزت به عالم میدهد حس غرور/کربلا اینک تماشایی ترین لطف خداست/باولایت میدهد ارباب آن برگ عبور/یوسف زهرادعایی برفرج سرمیدهد/میشود نزدیک درعالم همان روز ظهور/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۳ ، ۰۵:۳۳
محمد حاجی پور
اربعین شرح غم عاشوراست/زینبش باز در آنجا تنهاست/آمد از شام امام سجاد/صاحب غصه وغمهازهراست/اربعین زمزم چشمان جاری/قبله ناب همان کرببلاست / یاد عباس و حسین و زینب/حرم امن محبین آنجاست/طعنه زد ازبربانو دشمن/این مصائب بر زینب زیباست/سیل عشاق روان سوی حسین/در حریمش بنگرچون غوغاست/یوسف فاطمه آید به حرم/منتظر بهر ظهورش آقاست/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۳ ، ۱۷:۵۰
محمد حاجی پور
اربعین در کربلا غوغاسراسرمیشود/منتظراز بهر زینب آن برادرمیشود/سرزمین نینوا شد مدفن اهل ولا/زائرآن تا قیامت باز مادر می شود/ازنبی اولین تا مصطفی هم ناله اش/هرشهیدی هم فدای عشق حیدرمیشود/با بصیرتهای امت کربلا پر ناله شد / از شکوه عاشقانش روزمحشرمیشود/اربعین اینک سراسر جلوه دلدادگی است / شاکر شور و شعورش باز رهبر میشود / می رود عشق حسینی تا ظهورمهدوی/باولایت آخرهر کار برترمیشود/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۳ ، ۱۷:۴۷
محمد حاجی پور
اربعین چشم بشراشک فراهم دارد/دردلش غصه وغم بهر محرم دارد/می رسدقافله سرخ حسینی ازره/ ازبرشیعه نگرآیت محکم دارد/زینب و حضرت سجاد رسدکرببلا/اولین زائردرعرصه ماتم دارد/سوگواراست برایش به جهان دخت نبی/همه ذرات نگرازبراو غم دارد/قدکمانی شده زینب برآن پور علی/اشک جاری زبرش چشمه زمزم دارد/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۰۵:۰۵
محمد حاجی پور

دوست دارم اربعینی کربلاباشم حسین/در حریم باصفای نینوا باشم حسین/اشکریزان تل زینب را روم تاقتلگاه/زائری بامعرفت در آن فضاباشم حسین/درکنارعلقمه یادی ز عباست کنم/ غمگسار زینبت اهل ولاباشم حسین/دوست دارم همچو جابر دربغل گیرم حرم/تسلیت گوی همه آل عبا باشم حسین/دردعایم بهرمهدی خواهم آن روزظهور/لایق بهرشفاعت درجزاباشم حسین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۳ ، ۱۴:۱۲
محمد حاجی پور