.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.

این اشعار متعلق به حجت الاسلام حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است

.
اشعار منتشر شده در این سایت از سروده های حجت الاسلام محمد حاجی پور متخلص به صالح خراسانی است که مدیرنمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی می باشد و در مناسبتهای مختلف ملی ومذهبی انتشار می یابد
لطفا نظرات وپیشنهادات خود را با مدیر سایت در میان بگذارید
پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
طبقه بندی موضوعی
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب

۲۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعبان» ثبت شده است

عشق ولایت شیعه رادارالشفای جان شود/درماه شعبان بندگی آن گوهر ایمان شود/هرجاخداخواهی بودگنج بصیرت میرسد/درنیمه شب اخلاص را کاشانه جانان شود/باشدنماز وروزه ها درمان ووصل ایزدی/باگوهرخوب دعا اومحرم رحمان شود/شعبان زنور اهل بیت بگرفته حال دیگری/برشیعیان مرتضی بسیارهم احسان شود/در کشورمارهبری شدمقتدای مسلمین/اندر رکاب حضرتش یاریگر ایران شود/کم کم ظهور مهدی وعزت فراهم گشته است/وقت عمل بردین حق با برکت قرآن شود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۵۲
محمد حاجی پور

روزهای آخرشعبان خدارایادکن/خویش راآماده بهرسفره میعاد کن/میرسدماه مبارک برکت و رحمت زیاد/باولایت اهل بیت مصطفی راشادکن/ازخدا درخواست کن گنجینه بخشش ولطف/معنویت دروجودت لحظه هاآبادکن/میدهدگنج بصیرت مومنین راآن بهشت/خویش رااز نفس وشیطان دائما آزادکن/معرفت حاصل بگردد بادعاهاونماز/ درعبادت بهر وصلش نیمه شب بیدادکن/بر ظهور ناب مهدی خویش را آماده باش/سوی یاری ولایت هم خودواولادکن/
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۸ ، ۱۹:۱۱
محمد حاجی پور

ای همای باسعادت کن جهان رابی نیاز/باتجلی ظهورت شیعیان را سرفراز/نیمه شعبان رسیده شادمانی آمده/شدقنوت مهربانی گلشنی اندرنماز/هرکسی ازدوری تواشک زمزم میکند/منتظربهرظهورت تاشودبرشیعه باز/آیت توحیدنابی و امید اهل بیت/گشته این دوران غیبت بهرعالم جانگداز/مهربانی ات فراوان ظلم راپایان دهی/برقلوب پاک مومن نام توشددلنواز/وقت آن گشته ظهورت این جهان زیباکند/بهرسختی های عالم نام توشدچاره ساز/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۸:۳۹
محمد حاجی پور

بخوان دعای فرج راکه عیدقرآن است/به روز نیمه شعبان شکوه ایمان است/ولای حضرت مهدی رسیده برشیعه/زمان بخشش ایزد به لطف واحسان است/به وقت شورعبادت توسلی فرما/زمان عیدولایت برای جانان است/بصیرت علوی راخدا به مومن داد/ظهوریوسف زهرا برای سامان است/نگارحضرت مهدی به معرفت حاصل/کنون به عالم دنیاشکوه ایران است/برای نائب ایشان خدای دارد لطف/صفای یوسف دلها زخیل یاران است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۸ ، ۱۸:۲۶
محمد حاجی پور

عیدبزرگ مهدی برمسلمین مبارک/میلادباصفایش بر مومنین مبارک/درنیمه های شعبان باشدجهان چراغان/این روز باسعادت روی زمین مبارک/آمدنسیم رحمت ازقله ولایت/ این گنج آفرینش برعالمین مبارک/حضرت امیدحق و دارالشفای احسان/شدجشن اهل ایمان روح الامین مبارک/دنیادرانتظار روزظهور مهدی/عشق نبی وآلش تاآخرین مبارک/درنیمه های شعبان دلها همه امیداست/روزفرج بیاید ای اهل دین مبارک/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۴۲
محمد حاجی پور

آقابیا که نیمه شعبان رسیده/عیدبزرگ خالق ورحمان رسیده/درکوچه های انتظارت شیعه باشد/وقت طلوع رحمت واحسان رسیده/براهل بیت مصطفی نوردوچشمی/اندرقلوب مومنین ایمان رسیده/برگریه روز ظهورت گریه شوق/برکربلاهم زمزم جانان رسیده/عباس بامشک وعلم پادر رکاب است/ازبعد سختی های ماآسان رسیده/سیدعلی یاران خودآماده دارد/یک لشکری ازجانب ایران رسیده/مهدی موعودی شماآن حجت حق/باآن ظهورت عزت انسان رسیده/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۳۸
محمد حاجی پور

نیمه شعبان رسیده تاجهان زیباشود/موسم شوروعبادت ازبریکتاشود/مژده میلادمهدی پرشده اندرزمین/جاودانه اهل بیت وحضرت زهراشود/اوامیدحق پرستان ازبرای بندگی است/یوسف حق بهر شیعه سیدومولاشود/برنبی ومرتضی واهل بیت اوسلام/اندراین عیدولایت شادمان آقاشود/حضرت سیدعلی وامتش آماده باش/تافرج ازبهرمهدی درجهان برپاشود/عیدی حق سوی شیعه هست آن روزظهور/پرزگلهای بهاری دامن صحراشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۸ ، ۰۶:۳۳
محمد حاجی پور

ماه شعبان ماه پیغمبروعشق حیدر است/وقت زیبای پرستش نیمه شب باسرور است/درشکوه آفرینش احمد وآلش نشان/صدسلام وصد درودی ازبرای رهبراست/ماه میلادحسین وآن علمدار سپاه/مقدم پرخیرسجاد وعلی اکبر است/وقت عیدآسمانی نیمه شعبان رسد/برکت ورحمت همیشه درخود پیغمبراست/حضرت مهدی که آمدنورباران شدجهان/جاری اندرمقدم او چشمه های کوثراست/میرسد یک روزمارا زمزم وعطر ظهور/دررکاب نائب او یاورانی برتر است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۷
محمد حاجی پور

ماه شعبان آمده بارحمت پروردگار/بهرپیغمبرسلام وآل پاکش بیشمار/ماه اعیاد شریفی مثل میلادحسین/پاسدارمکتب ماآن ولی کردگار/آمده عباس حیدر تاکه جانبازی کند/مظهرخوب بصیرت برجهانی آشکار/عیدسجاد است واکبر نورچشمان حسین/رحمت بر شیعیان شددرزمین وروزگار/نیمه شعبان بیاید باسپهر برتری/عدل رامهدی نماید درجهانی برقرار/درفضیلتهای شعبان هست مهدی وظهور/دشمنان راخوار سازد حضرتش باذوالفقار/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ فروردين ۹۸ ، ۰۵:۴۸
محمد حاجی پور

ماه شعبان آمده صلوات سوی مصطفی/نور خورشید وستاره هست روی مصطفی/درسپهربندگی ها حضرت او برترین/میرود گنج سعادت هم به کوی مصطفی/برحسین وبر ابوالفضلش سلامی میدهیم/آل پیغمبرگرفته خلق وخوی مصطفی/حضرت سجاد واکبر درمه شعبان رسید/عطرروح افزای جنت هست بوی مصطفی/قائم آل محمد نیمه شعبان رسد/حضرت مهدی همیشه آبروی مصطفی/عرض تبریکی بگویم شیعیان ورهبری/روز زیبای فرج شدآرزوی مصطفی/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۸ ، ۱۴:۵۹
محمد حاجی پور

الاای مسلمین مژده که لطف کردگارآمد/برای بندگی حق نگرفصل بهارآمد/رجب شعبان وبعدآن بودیک ماه مهمانی/فضیلت های بیحدی فراوان بیشمارآمد/خوشابربنده مومن زاستغفار میگرید/زکارش دشمن و شیطان همیشه سوگوارآمد/توسل میکند دائم به آل احمد وحیدر/ولایت محوری لطفی که براو خوشگوارآمد/دراین سرفصل رحمانی دعاکن برظهوراو/برای شیعیان مهدی چوگلبانگ نگار آمد/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۷ ، ۰۴:۴۹
محمد حاجی پور

بااشک دیده شویم فرش ره ظهورش/باید که ای مسلمان مشتاق برحضورش/خورشید عالمین است آن حجت الهی/دنیاعطا گرفته ازآن سریرنورش/اصلاح شیعه گردد ازبرکت ولایت/درعید ماه شعبان برمارسدسرورش/برقلب مارسیده مهرو ولای مولا/ای کاش کوچه دل برمادهدعبورش/بهرفرج دعاکن تا عشق پابگیرد/بادصبا سلامی دادی ز راه دورش/ازبهریاری او سربازشوولایت/برشیعیان رسیده یک جرعه عشق وشورش/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۰۲
محمد حاجی پور

آمده مولاحسین ومحور عشق زمین/سوم شعبان رسیده حجت ونورمبین/صدمبارکباد گویدجبرئیل ازسوی حق/سوی زهرا وپیمبر برامیرالمومنین/برکت وعزت سراسرگشته نازل شیعه را/برچنین مولودشعبان صدهزاران آفرین/فطرس و فوج ملائک منتظربر رحمتش/پاسدار دین احمدشدقدومش دلنشین/کربلایی کن دلت را برظهور مهدیش/کاش در دنیاو عقبا باشم اورا همنشین/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۷ ، ۰۵:۲۱
محمد حاجی پور

آمده عشق وبصیرت درسپهرکربلا/حضرت عباس شیعه رادمردباوفا/آنکه زدبوسه به دستش حیدرکراردین/میدهد درس ولایت آن عزیزباصفا/چهارم شعبان سراسرجشن میلادش شده/داده ایزد بهرمولا مهرجانبازی عطا/بندگی کرده خدارا باهمه اخلاص خود/نام زیبای ابوالفضل درجهان شدآشنا/حضرت مهدی به عالم افتخارش شدعمو/خواهدآمدباظهورش روزگاری نینوا/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۴۶
محمد حاجی پور

جشن میلادحسینی پاسدارمکتب است/افتخاری بهرشیعه بهردین ومذهب است/سوم شعبان رسیده شدچراغانی جهان/نورباران آسمانها اندراین روز و شب است/خانه حیدر و زهرا میزبان مصطفی است/شادمان از این ولادت مجتبی و زینب است/عشق ثارالله گشته درولایت محوری/بهر یاری ولایت شیعه درتاب وتب است/حضرت مهدی شعارش یالثارات الحسین/نوراو روشن برای شمس وماه وکوکب است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۴۵
محمد حاجی پور

ماه شعبان آمده برنام پیغمبرسلام/رحمت ایزدفراوان جانب حیدرسلام/آمده ازنسل احمد حجت پاک خدا/برحسین بن علی آن زمزم کوثرسلام/اکبروعباس آمد تادهد معنا به عشق/ازبرسجاد دوران برترین سرور سلام/نیمه شعبان که آیدحق تجلی میکند/بر سپهرآفرینش حجت آخرسلام/یوسف زهرا ظهورش مرهم برشیعیان/برتمام آل طاها تاخود محشرسلام/باولایت تاشهادت مرهم برشیعیان /اززبان ودل بگویم ازبر رهبرسلام/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ فروردين ۹۷ ، ۱۰:۲۴
محمد حاجی پور

عیدشیعه باسعادت نیمه شعبان رسید/بهر عالم آن امیدو آیت رحمان رسید/باطلوع نور مهدی بین بشارت های حق/همدم براهل بیت ومعنی قرآن رسید/دشمنان ترسان زمولا هست پایان ستم/برسپهربندگیها معدن ایمان رسید/در کنارکعبه آیدباخروشی جاودان/دوره سختی گذشته زمزم آسان رسید/باولایت سوی مهدی هست راهی افتخار/دررکاب حضرت او مجمع یاران رسید/رهبرمامژده داده برظهورش درجهان/ازبرای دردمندان مرهم ودرمان رسید/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۰۱
محمد حاجی پور

نیمه شعبان رسیدو قلبها در التهاب/ای خدا کی خواهدآمد وارث بربوتراب/مژده بهرآن ظهورش داده شدازاهل بیت/بعدتاریکی دنیا خواهدآمد آفتاب/پاکی انسان مومن شرط وصل حضرتش/یاری دین وولایت آمده اندر کتاب/یالثارات الحسینش پرکندروی زمین/انتظاربر ظهورش هست کاری پرثواب/شد مهیا بر ظهورش هم زمین وآسمان/شیعیان آماده باشید بهرمولادرشتاب/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۸:۰۰
محمد حاجی پور

ماه شعبان آمد و دین بشرکامل شود/شیعه با عشق وتوسل سوی حق نائل شود/آمده میلاد نور شور این عالم حسین/پاسدار دین احمد جاودان دردل شود/بعد او روزتولد بهر عباس علی است/حب اوتا روز محشرعزت محفل شود/پنج شعبان زادروز حضرت سجاد گشت/کشتی دین باولایت راهی ساحل شود/نیمه شعبان شکوه شیعیان مرتضاست/باظهورمهدویت بندگی حاصل شود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۰۷:۲۴
محمد حاجی پور

درکوچه های انتظارش دیده باران میشود/مجنون برای عاشقی هرشیعه احسان میشود/قلبم برایش آئینه درقاب آن مهدی بود/ درصفحه دل عشق او مملو ز ایمان میشود/دشمن نداردچاره ای چون حب حیدر جان ماست/دلتنگی صاحب زمان باعشق آسان میشود/باگوهرتقوا شودیاری آن نور خدا/آماده ازبهر فرج تانیمه شعبان میشود/سیدعلی سردار او ملت برایش جانفشان/بهر ظهور مهدوی شیعه وایران میشود/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۵ ، ۲۰:۲۰
محمد حاجی پور

نیمه شعبان رسید ودرد ما درمان نشد/سختی ومشکل برای شیعیان آسان نشد/هرکجایی پاگذاری ناامیدی وستم/بی حضور مهدویت درجهان سامان نشد/با دعاو با توسل میشودکاری نمود/تا به کی گویند مولا مرهم جانان نشد/شیعیان وقت ظهور یوسف زهرا شده/درقلوب کفرو دشمن ذره ای ایمان نشد/باولایت محوری ایران ما آماده باش/کل دشمن آن حریف ملت ایران نشد/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۵ ، ۰۳:۱۵
محمد حاجی پور

نیمه شعبان رسید ویار ما پیدانشد/این جهان روشن به نورآخرین مولانشد/درکمندعشق بازی شیعه مدیون ولاست/حیف توفیقش حضورآن گل طاهانشد/نردبان آسمان را مهدویت رهبراست/سالها رفت وعدالت در جهان برپا نشد/ظلم وجور دشمنانش این جهان پرکرده است/زندگی اهل عالم بازهم زیبانشد/شیعیان ورهبرما در رکاب حضرتش /بازهم روز ظهوریوسف زهرانشد/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۵ ، ۰۳:۱۲
محمد حاجی پور

شعبان شد و دردل نبی احساس است/میلاد حسین وعلی وعباس است/شدخانه مرتضی و زهرا پرنور/اندر دو جهان رایحه ای ازیاس است/الطاف خدا رحمت و برکت به جهان/این گوهرحق چوبرتر از الماس است/تبریک به صاحب الزمان باید گفت/مهدی به حسین فاطمه حساس است/لبخند زده رهبری و امت او/این عشق ولی به نزدحق مقیاس است/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۶:۰۰
محمد حاجی پور

نیمه شعبان رسیده یاد مولا میکنم/شادمانی ها فراوان بهرآقا میکنم/ازبرمیلاد مهدی این جهان روشن شده/شکربیحد ازبرای ذات یکتا میکنم/حالتی آمد درونم مثل ابراربهشت /قلب خود راجایگاه پور زهرا میکنم/او امید حق پرستان درمیان عالم است/پرچمی از عشق مهدی بازبرپامیکنم/دائمابهر ظهورش میکنم هردم دعا/درچنین عیدشریفی شاد دلها میکنم/عرض تبریکی بگویم رهبر و بر شیعیان/ازبر روز ظهورش خود مهیا میکنم/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۵۹
محمد حاجی پور

ماه شعبان دائما احساس عزت لازم است/دل سپردن برنبی و بر ولایت لازم است/در چنین ماه شریفی زینت اعمال کن/همنوایی بانسیم پاک رحمت لازم است/هست اعیاد بزرگش برکت بر مسلمین/یادعباس و حسین و آن شهادت لازم است/حضرت سجاد واکبر دلبر برشیعیان/اسوه ای ازبهر ایزد درعبادت لازم است/نیمه شعبان شیعه اوج عشق و بندگی/دلبری ازبهرمهدی در رضایت لازم است/نائب مهدی هم اینک حضرت سیدعلی است/ازبریاری ایشان هم بصیرت لازم است /


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۲۸
محمد حاجی پور

رسیده ماه شعبان شادمان باش/زعشاق علی وشیعیان باش/حسینش آمده سلطان دلهاست/مبارک گوی آن فخرجهان باش/نظر برقامت عباس فرمای/مریداو زخیل عاشقان باش/بگو تبریک زین العابدین را/برایش شیعه خوبی زجان باش/دراین مه میرسد اکبر بدنیا/ثناگوی چنین رعناجوان باش/همه خوشحال اندر نیمه ماه/تو خواهان ازبرصاحب زمان باش/دراین ماه پیمبربا صفا شو/برای حق زخیل بندگان باش/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۴ ، ۰۷:۵۵
محمد حاجی پور
آمده سلطان عشق و پاسداردین ما/روز میلادش ببخشد کردگاردین ما/نام زیبای حسینی زینت عرش خدا/آن قیام کربلایی شد وقار دین ما/سوم شعبان شیعه افتخار خلقت است/آمده آن حق مطلق آشکار دین ما/حضرت مهدی نماید صدتوسل برحسین /پورآن زهرا وحیدرافتخار دین ما/


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ خرداد ۹۳ ، ۰۴:۵۵
محمد حاجی پور